BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Uwagi o współczesnym zarządzaniu
Contemporary Management. Look at Today
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 131-142, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Zarządzanie, Społeczna odpowiedzialność, Etyka przedsiębiorstwa, Menedżer
Management, Social Responsibility, Corporate ethics, Manager
Note
streszcz., summ..
Abstract
Opracowanie jest próbą nowego - aktualnego spojrzenia na współczesne zarządzanie i rozumienie takich jego aspektów, jak: -sukces i czynniki sukcesu przedsiębiorstwa, -odpowiedzialność społeczna i etyka przedsiębiorstwa, -menedżerowie we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor zdaje sobie sprawę, że jest to opracowanie o charakterze dyskusyjnym i mające charakter nie sprawdzonych do końca wyrażanych w nim myśli i stwierdzeń. (abstrakt oryginalny)

This paper is trying to present a new - contemporary - look at today's organizations and today's management in aspects, such as: -success of the enterprise and success factors, -social responsibility and business ethics, -a position of manager in the management of an enterprise. Author is aware of disputability of the issues risen in the paper rooted in no - empirically verified conclusions and statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Alford H., Globalizacja ludzkiego rozwoju: kluczowa rola dobra wspólnego, "Społeczeństwo" 2002, nr 2.
 2. Bazzichi B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, "Społeczeństwo" 2003, nr 3-4.
 3. Blanchard K., O'Connor M., Zarządzanie przez wartości. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1998.
 4. Bloom H., Calori R., Ph. de Woot, Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 2005.
 5. Bobba L., Wartości w polityce i etyce publicznej, "Społeczeństwo" 2007, nr 1.
 6. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jaki uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 7. Doktór K., Zawód menedżera w warunkach transformacji, "Master of Business Administration" 2002, nr 4.
 8. Drucker P.F., Praktyka zarządzania. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
 9. Falck A., Kultura przedsiębiorstwa i odpowiedzialność społeczna, "Społeczeństwo" 2003, nr 3-4.
 10. Gładys-Jakóbik J., Menedżerowie czy protomenedżerowie?, "Master of Business Administration" 1998, nr 5.
 11. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Koncepcja kreowania organizacji inteligentnej w przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 4.
 12. Hutt M.D., Speh Th.W., Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa 2007.
 13. Kanter R.M., Pozyskiwanie ludzi dla organizacji przyszłości, [w:] Organizacja przyszłości, praca zbiorowa pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmitha i R. Beckharda, Business Press, Warszawa 1998.
 14. McKenna R., Marketing is Everything, "Harvard Business Review" 1991, nr 1-2.
 15. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 16. Jan Paweł II, Encyklika "Centesimun annus", Watykan 1991.
 17. Lipecki J., Lean management - metodą restrukturyzacji przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 12.
 18. Penc J., Reengineering działania firmy, "Manager" 1997, nr 10.
 19. Peters T.J., Waterman R.H., In Search of Excellence. Lessons from America's Best-Run Companies, Harper and Row, New York 2002.
 20. Radomski B., Konkurencyjność w 1997 roku, "Master of Business Administration" 1997, nr 4.
 21. Tofflerowie A.H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wyd. "Zysk i S-ka", Poznań 1996.
 22. Wawrzyniak B., Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2006.
 23. Wawrzyniak B., Innowacje i przedsiębiorczość w przebudowie polskich przedsiębiorstw, [w:] Liderzy zmian, KNOiZ PAN i EXBUD S.A., Warszawa - Kielce 1997.
 24. Zbiegień-Maciąg L., Etyka zarządzania, CIM, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu