BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Kierunki efektywnego zarządzania finansami w przedsiębiorstwach
Directions Efficient Financial Management in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 187-196, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Efektywność, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Płynność finansowa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki, Inwestycje, Narzędzia analityczne
Effectiveness, Enterprises financial management, Financial liquidity, Value Based Management (VBM), Human capital, Investment, Analytical tools
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwo jest specyficzną organizacją grupującą zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe w taki sposób, aby przyjęty system zarządzania przez właścicieli i zarządzających wykazał optymalną skuteczność. Prowadzi to w prostej linii do uzyskiwania efektów finansowych i niefinansowych pozwalających na ciągły rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie na ciągły wzrost jego wartości.(abstrakt oryginalny)

The company is a specific organization made up of human, physical and financial resources in such a way that the management system adopted by the owners and managers showed optimum efficiency. This results in a straight line to obtain the effects of financial and non-enabling continuous development of the company, and thus a continuous increase of its value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Haber L., Management - zarys zarządzania małą firmą. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1993.
  2. Krajewski M., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, Oddk, Gdańsk 2008.
  3. Krajewski M., Kierunki zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Warszawa 2000, nr 5.
  4. Krajewski M., System wskaźników oceniających stopień rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
  5. Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu