BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulesza Michalina (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Metody ilościowe w ocenie efektywności pracowników
Quantity Methods Used in Efficiency Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 2(40), s. 65-79, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego ; Contemporary Determinants of Economic Development
Keyword
Efektywność pracy, Pomiar efektywności, Metody ilościowe
Work effectiveness, Efficiency measurement, Quantitative methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu stosowania metod ilościowych do pomiaru efektywności, służącej ocenie pracowników. W pracy omówiono kilka, najczęściej stosowanych w tym zakresie, metod ilościowych i wskazano możliwości zastosowania innych metod ilościowych. Dodatkowo, poruszono kilka problemów dotyczących pomiaru efektywności pracowników, które utrudniają proces jej oceny.(abstrakt oryginalny)

This article is about using quantity methods to evaluate workers' efficiency. It mentions the most often used quantity methods which allow to measure efficiency of work and also indicates some new possibilities to apply those methods. Furthermore some problems which make it difficult to evaluate efficiency are mentioned.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Efektywność systemów zarządzania, red. J. Łańcucki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Wielkopolski, Poznań 2004.
  2. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
  3. Krawczyk S., Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  4. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Studia przypadków, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  5. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem: pojęcia, funkcje, zasady, zasoby, cz. I, red. H. Bieniok, wyd. 5, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
  6. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, wyd. 3, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  7. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, WN PWN, Warszawa 1996.
  8. Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu