BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Mirela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola programu operacyjnego kapitał ludzki w rozwoju zasobów ludzkich
Role of the Operational Programme Human Capital in the Development of Human Resources
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 345-352, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Kapitał ludzki, Strategia lizbońska, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Zasoby ludzkie, Wartości niematerialne
Human capital, Lisbon Strategy, Operational Programme Human Capital, Human resources, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule zaprezentowano cele i priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikające z realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach której podkreśla się znaczenie strategii wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Wysokość środków ponoszonych na PO KL w latach 2007-2013 w podziale na priorytety oraz źródła finansowania zaprezentowane w opracowaniu wskazują na znaczenie istniejących w Polsce wyzwań dotyczących zasobów ludzkich. (abstrakt oryginalny)

The article presents the objectives and priorities of the Human Capital Operational Programme under the Lisbon Strategy in which the strategy emphasizes the importance of economic growth and employment in the countries of the European Union. The amount of funds paid on Human Capital, 2007-2013 by priority and source of funding presented in the paper show the importance of existing in Poland, the challenges of human resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ogólne zasady wdrażania Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2007.
  2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej WE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006.
  3. Uczestnictwo Polski w europejskiej polityce integracji społecznej, materiały wewnętrzne MPiPS, Warszawa 2007.
  4. ZPORR 2007-2013, Uzupełnienie Programu Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2007.
  5. Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004, s. 192.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu