BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weyna Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Rola współczesnego przywódcy w kształtowaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw
The Role of Modern Business Leaders in Shaping the Culture Of an Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 445-458, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Style kierowania, Przywództwo, Kultura organizacyjna
Management styles, Leadership, Organisational culture
Note
streszcz., summ..
Abstract
Autor pracy zastanowi się nad rolę współczesnego przywódcy w kształtowaniu kultury organizacyjnej, jak i nad samą istotą przywództwa. Porównując i analizując styl przywództwa charyzmatycznego do współczesnego, przyglądając się jego ewolucji, autor spróbuję ocenić przydatność tych stylów oraz przewidzieć kierunek rozwoju przywództwa, odpowiedzieć na pytania, jaki będzie przywódca przyszłości i jaki wpływ będzie miał na kulturę organizacyjną. (abstrakt oryginalny)

The author of the article attempts to describe the essence of modem leadership as well as the role of today's leaders in shaping the culture of an organization. The comparison and evolution of charismatic and modem leadership will be presented. Moreover, the author will try to assess the usefulness of each style and foresee the path of leadership development. The main question to answer is what the leader of the future will be like and what influence he will exert on the organizational culture.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2006.
 2. A. Glińśka-Neweś, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. "Dom organizatora", Toruń 2007.
 3. E. Jacques, The Changing Culture of a Factory, "Dryden Press", New York 1951.
 4. E. Schein, Organizational Culture and Leadership, "Jossey-Bass Publisher", San Francisco 1992.
 5. F. Rheinberg, Psychologia motywacji, Wyd. WAM, Kraków 2006.
 6. G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 7. J. A. F Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWN, Warszawa 1996.
 8. J. R. Schermerhom jr., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 9. Kroeber A. L., Kluckhohn C. A., Critical Review of Concepts and Definitions, "Papers Peabody Museum" 1952.
 10. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, E. Kundera, M. Maciejewski (red.). Warszawa 2004.
 11. R. Mrówka, Przywództwo w otoczeniu burzliwym, "e-mentor" 2005, nr 2.
 12. P. Makin, G. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy PWN, Warszawa 2000.
 13. Psychologia, J. Strelau (red.), t.III- Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, GWP, Gdańsk 2007.
 14. R. Heller, Zmiana kultury organizacyjnej, [w:] Biznes, t. V - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2007.
 15. R. Mrówka, Przywództwo w otoczeniu burzliwym, "e-mentor" 2005, nr 2.
 16. V. Vromm -podejmowanie decyzji w zakresie motywacji i przywództwa, [w:] Twórcy teorii ekonomicznych, Biznes, t.VII, Warszawa 2007.
 17. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
 18. Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), PWN, Warszawa 2007.
 19. Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wyd. "Sic!", Warszawa 2007.
 20. A.Lewandowski, Kultura organizacji - między stałością a zmianą, http://'mvw.personelplus. pl/index.php?option=comcontent&view=article&id=86:kultura-organizacji-midzy-staoci-a-zmian&catid=56:kultura-orgamzacji&Itemid=311.
 21. B.J.Feder, Nowe źródła przywództwa, http://lianada2010.pl/resources/liiedy_lider_staje_sie_przywodca.pdf.
 22. R. Mrówka, Wyzwania współczesnych przywódców organizacji gospodarczych, http:// www.sgh.waw.pl/katedry/litz/pracownicy/mrowka/Wyzwania współczesnych_przywodcow_organizacji_gospodarczych.pdf
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu