BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dietrich Mieczysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Psychologia inwestowania na giełdzie we współczesnej gospodarce
Psychology Invested in the Stock Market in Today's Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 507-520, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Inwestycje kapitałowe, Inwestor giełdowy, Psychologia, Ryzyko rynkowe, Zysk
Capital investments, Stock exchange investor, Psychology, Market risk, Profit
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy przedstawiono psychologię inwestowania na giełdzie we współczesnej gospodarce pod względem ich występowania w obliczu kryzysu finansowego. Ponadto artykuł ten ma na celu zapoznanie inwestorów z ryzykiem, emocjami i psychologią inwestowania w celu ich ochrony przed zagrożeniami i psychologicznego wpływu emocji na podejmowanie decyzji gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the psychology of investing on the stock exchange in the modem economy in terms of it occurring in the financial crisis. Furthermore, the article aims to familiarize investors with the risk, emotions and psychology of investing to protect them from threats and psychological impact of emotions on economic decision making.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamska A., Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Antkiewicz S., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza "Zarządzanie i Finanse", Warszawa 2002.
 3. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusz i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
 4. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, Wydanie VIII.
 5. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
 6. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
 7. Frąckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opolski W., Popiołek W., Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych, komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2001.
 8. Goławska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2006.
 9. Graj D., Czy kryzys finansowy odbije się na gospodarce?. Gazeta Bankowa.
 10. http://www.inwestor.wyprawy.webd.pl/hossa-bessa.html
 11. Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, red. J. Różański, Difin, Warszawa 2006.
 12. Jagielnicki A., Inwestycje giełdowe. Helion, Gliwice 2007.
 13. Kołacz J., Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Kraków 2007.
 14. Markowitz M.M., Portfolio Selectio, Journal of Finance, March 1952, Vol. 7.
 15. Nofsinger J.P., Psychologia inwestowania. Helion, Gliwice 2006.
 16. Saenz E.A., Inwestowanie na giełdzie w Polsce i na świecie, K.E. Liber, Warszawa2007.
 17. Śliwa J., Hajduk-Popławska K., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podręcznik dla studentów szkól wyższych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 18. Weiss I., Obligacje, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1997.
 19. Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, M.W Staniewski, P. Szczepankowski (red.), Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu