BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Zbigniew, Kogucki Tomasz
Title
Degresywne trendy świadczenia usług transgranicznych w trybie (4) przez polskie przedsiębiorstwa
Structure of the Cross-Border Service Sector in Poland and Germany - Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 521-532, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Usługi transgraniczne, Usługi, Handel usługami, Swoboda przepływu pracowników w UE, Eksport usług
Cross border services, Services, Services trade, Free movement of workers in the EU, Exports of services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rynek Unii Europejskiej coraz bardziej się ujednolica. W zakresie usług transgranicznych w trybie (4) obserwuje się ciągle degresywne zmiany. Wyrównujące się dochody pracowników polskich w stosunku do pracownika "starej unii", a także działania protekcjonistyczne, powodują wzrost kosztów utrzymania pracownika importowanego. Dotychczas wypełniał on lukę potrzeb podstawowej siły roboczej w bogatszych krajach przy założeniu niższej ceny. Przyszłość będzie należała do usług związanych z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi kapitałem intelektualnym oraz kumulowanymi zasobami kapitałowymi.(abstrakt oryginalny)

One of the expected results of the European Union enlargement in 2004 was to increase the mobility of services between the member countries. An analysis of the reciprocity of services between Poland and Germany proved that the estimates coincide with practice. In most fields, an increase in the value of services was observed both for Poland and Germany, although the dynamics of positive changes in Poland is much higher than in Germany. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, Szymaniak A. (red.), Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  2. Kuźnar A., Usługi w handlu międzynarodowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
  3. Magdeleine J., Maurer A., Measuring GATS Mode 4 Trade Flows, World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, Staff Working Paper ERSD-2008-05, October, 2008.
  4. Radło M.J., Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, "Rzeczpospolita" z 29-30.01.2005.
  5. Rymarczyk J., Migracja siły roboczej do krajów EWG i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze, "Prace Instytutu Zachodniego" 1986, nr 48, Poznań.
  6. Szomburg J., Każda strategia wymaga realizacji, "Puls Biznesu"z 18.03.2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu