BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malicki Marian (Uniwersytet Szczeciński), Dylewski Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Struktura sektora usług transgranicznych w Polsce i Niemczech - analiza porównawcza
Degressive Trends of Transboundary Service Providing Under Mode N0.4 by Polish Enterprises.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 573-582, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Eksport usług, Handel usługami, Eksport usług budowlanych, Usługi finansowe, Usługi transportowe
Exports of services, Services trade, Export of construction services, Financial services, Transport services
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku miało zadziałać także zwiększeniem mobilności usług między poszczególnymi państwami. Analizując wzajemność usług między Polską a Niemcami okazało się, że szacunki pokrywają się z praktyką. W większości dziedzin obserwuję się przyrosty wartości usług, po stronie polskiej i niemieckiej, chociaż dynamika pozytywnych zmian w Polsce jest znacznie wyższa niż w Niemczech. (abstrakt oryginalny)

European Union market is more and more standarized. In case of transboundary services under mode no.4 degressive changes are continually observed. Polish employees' incomes that are equalized to the employee of EU 15 as well as protecting activities lead to cost increase in imported employee' s keeping. So far, it has fillcd the need gap of essential labor force in richer countries assuming lower wage as a price. The futurę will belong to services conceming human capital with high qualificałions and accumulated capital resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borowiec A., Polskie firmy i pracownicy pod niemiecką lupą, "Gazeta Praca" z 4.05.2005.
  2. Dudziński J., Nakonieczna-Kisiel H., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2007.
  3. Kuźnar A., Usługi w handlu międzynarodowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
  4. Polen und Deutschland gemeinsam in der EU: Auf dem Wege zur vollen Dienstleistungs- und ArbeitnehmerfreizUgigkeit in Europa ? Wirtschafts- und sozialpolitisches Forschungs-und Beratungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Wirtschaftspolitik, Reihe "Europaische Wirtschafts- und Sozialpolitik" Nr. 1, Eine gemeinsame Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stifhing und der Wirtschafts- und Handelsabteilung des Generalkonsulats der Republik Polen in Koln, am 20. Juli 2005 in Koln.
  5. Statistisches Jahrbuch 2006 fur die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu