BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowska Alicja, Łobejko Stanisław
Title
Strategie polskich małych i średnich przedsiębiorstw na globalnym rynku - wnioski z analizy wybranych przykładów
Source
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2006, t. 95 (XCV), s. 150-160, tab.
Issue title
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek globalny, Analiza zdolności strategicznych przedsiębiorstwa, Strategia sukcesu, Strategia konkurencji, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Corporation strategies, Small business, Global market, Company's strategic ability analysis, Success strategy, Competition strategy, Company on the international market
Abstract
Przedmiotem zainteresowania autora są strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku globalnym. Artykuł przedstawia wnioski wynikające z badania ankietowego przeprowadzonego wśród znanych firm, wyróżnianych za swoje wyniki. Na potrzeby badania zdefiniowano pojęcie firmy sukcesu oraz sformułowano 10 cech wyróżniających taką firmę. Na podstawie przeprowadzonych badań autor prezentuje typowe zachowania strategiczne, które pozwoliły badanym firmom uzyskać powodzenie na konkurencyjnym rynku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. de Jong J.P.J., Brouwer E., Determinants of the innovative ability of SMEs, EIM, "Zoetermeer" October 1999, s. 30.
  2. Krawiec F., Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003.
  3. Krawiec F., Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa 2005.
  4. Łobejko S., Raport z badania ankietowego KNoP SGH pt. "Strategie przedsiębiorstw po wejściu do UE - dostosowywanie do nowych warunków", Warszawa 2005.
  5. McGrath R.G., Macmillan J.C., Mistrzowie rynku, Helion, Gliwice 2005.
  6. Prahalad C.K., Ramaswanny V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
  7. Strategie sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw w okresie akcesyjnym, pr. zb. pod red. Alicji Sosnowskiej, IFGN SGH, Warszaw; 2005 ("Szara seria").
Cited by
Show
ISSN
0239-9512
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu