BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Uniwersytet Szczeciński), Siwkowski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomiar satysfakcji klienta usług
Client's Satisfaction Measurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 665-677, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Satysfakcja klienta, Usługi ASP, Jakość, Przedsiębiorstwo
Customer satisfaction, Application Service Provider (ASP), Quality, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Praca ma na celu przedstawienie wybranych metod pomiaru satysfakcji klienta w celu badania i analizy jego potrzeb w stosunku do oczekiwanej usługi. Zostały zaprezentowane sposoby pomiaru i oceny zadowolenia klienta, metody jako drogi prowadzącej do rozpoznania obecnych i przyszłych oczekiwań nabywców (abstrakt oryginalny)

Dissertation's aim is to present selected methods of clients satisfaction measurement in order to study and analyse its needs in relation to the expected service. The methods of measurement and clients satisfaction evaluation has been presented as a process leading to identification of present and future buyers' expectations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gorchels L., Zarządzanie produktem, Wyd. Helion, Gliwice, 2007.
  2. Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością, Wyd. UJ, Kraków 2007.
  3. Mudie P., Cottam A., Usługi zarządzanie i marketing, PWE, Warszaw, 1998.
  4. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, US, Szczecin 2006.
  5. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, Difin, Warszawa, 2004.
  6. Zarządzanie jakością usług w instytuccy publicznych, J. Frąś (red.), Wyd. US, Szczecin 2008.
  7. Zarządzanie przez jakość, E. Konarzewska-Gubała (red.), Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu