BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wybrane modele zarządzania wiedzą oraz modele organizacji opartych na wiedzy
Selected Models of Knowledge Management and Models of Organisations Based on Knowledge
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 39-45, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Organizacje sieciowe, Organizacje oparte na wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo wirtualne
Network organisations, Knowledge-based organisations, Knowledge management, Virtual enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące próby przedstawienia wybranych modeli zarządzania wiedzą oraz wybranych modeli organizacji ściśle związanych z wykorzystaniem wiedzy w praktyce (opartych na wiedzy). W artykule dokonano próby przekroju przez najbardziej znane modele zarządzania wiedzą w naukach o zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)

This article shows topics connected with an attempt to present selected models of knowledge management and selected models of organizations directly connected with the use of knowledge in practice (knowledge based). This article tries to review the most common models of knowledge in the studies of management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brett R., Creating Intelligent Organization, "The Journal for Quality & Participation", Winter 2002.
  2. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
  3. Leonard-Barton D., Wellsprings of Knowledge. Building and Sustaining the Sources of Innovation, Harvard Business School Press, Boston 1995.
  4. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE, Kraków 2006.
  5. Nonaka I., Takeuchi H. Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
  6. Przedsiębiorstwo przyszłości- wizja strategiczna, Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Difin Warszawa 2002.
  7. Senge P.M., Piąta Dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1998.
  8. Zimniewicz K., Współczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE Warszawa, 2003.
  9. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu