BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Praktyka szacowania kosztu kapitału w bankowych i niebankowych domach maklerskich w Polsce
The Practice of Cost of Capital Assessment Methodology in Banking and Non-Banking Brokerages in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 125-135, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Wycena wartości przedsiębiorstwa, Kapitał, Wycena, Dom maklerski
Valuation of the company, Capital, Valuation, Brokerage house
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu była prezentacja metodologii szacowania kosztu kapitału w bankowych i niebankowych domach maklerskich w Polsce. Zaprezentowana metodologia była efektem badań sondażowych wśród analityków domów maklerskich w Polsce. We wnioskach końcowych podkreślono, że powyższa metoda jest zbyt uproszczona. Może to być przyczyną oderwania wyceny wartości od fundamentów wycenianej spółki, co powoduje wysoką niepewność wyceny. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to present a cost of capital assessment methodology in banking and non-banking brokerages in Poland. Presented methodology was an effect of survey in analytics in brokerages in Poland. The final conclusion is that this methodology is too simplistic. It might cause a separation from fundaments, and high uncertain of valuation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J., Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 1995, s. 87.
  2. Coenenberg A.G., Shareholder Value - Betriebswirtschaftiische Sicht und offentliche Wahrnehmung, http://www.wiwi.uniaugsburg.de/bwl/coenenberg/download/divers/ ehrenprom.pdf.
  3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG PRESS, Warszawa 1997.
  4. Damodaran A., Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, Wiley&Sons, USA 2006.
  5. Pomykalski P., Koszt kapitału w wycenie spółki, Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa, w druku.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu