BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ spowolnienia gospodarczego na stopę zwrotu z kapitału własnego - podejście sektorowe
Economic Slowdown Impact on Return on Equity and the Sectoral Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 183-192, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Ryzyko, Stopa zwrotu, Kapitał własny, Zarządzanie wartością, Wskaźniki ekonomiczne
Risk, Rate of return, Ownership capital, Value management, Economic indicators
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rentowności kapitału własnego kształtuje szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Do takich czynników z całą pewności należą czynniki makroekonomiczne, a w tym koniunktura gospodarcza. Celem artykułu była uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania. W jakim stopniu spowolnienia gospodarcze wpłynęło na zmniejszenie korzyści dla właścicieli? Czy zmniejszenie korzyści dla właścicieli wynika tylko ze zmniejszonej stopy zwrotu? Czy elementem istotnie kształtującym ostateczne korzyści jest też ryzyko? Czy oddziaływały one w jednakowym stopniu na wszystkie sektory?(abstrakt oryginalny)

Return on equity is a series of internal and external factors. These factors all certainty include macroeconomic factors, including economic conjuncture. The purpose of the article was to answer the following questions. To what extent has the economic downturn affected on the reduction in benefits for the owners? Is the reduction in benefits for the owners arises only with the reduced rate of return? Is the risk an element that significantly affect on final shareholders' benefit? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Białek W., Spowolnienie gospodarcze w Polsce sskończy się w lipcu, http://wojciechbialek. blox.pl/2009/01/Spowolnienie-gospodarcze-w-Polsce-skonczy-sie-w.html.
  2. Dudycz T., Skoczylas W., Ocena sytuacji finansowej sektorów w roku 2008, "Rachunkowość" 2010, nr 6.
  3. Gazda J., Wahania koniunktury w świetle teorii neoklasycznych, mikro.univ.szczecin.pl/ bp/pdj/17/6.pdf.
  4. http://skarb.bzwbk.pl/12112
  5. http://www.stat.gov.pl/.
  6. Kwiecień A., Mucha B., Nowoczesne mierniki wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo. W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 286-299.
  7. Wskaźniki sektorowe, "Rachunkowość" 2008, nr 5.
  8. Wskaźniki sektorowe, "Rachunkowość" 2009, nr 6.
  9. Wskaźniki sektorowe, "Rachunkowość" 2010, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu