BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa: ujęcie statyczne a dynamiczna analiza płynności
The Analysis of Financial Liquidity of the Company. The Financial Indicators And Dynamic Method of the Analysis of Financial Liquidity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 219-234, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Analiza finansowa, Płynność finansowa, Wskaźniki płynności finansowej, Metody oceny finansowej, Analiza dynamiczna
Financial analysis, Financial liquidity, Liquidity ratios, Methods of financial evaluation, Dynamic analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia metodologię wzbogacającą tradycyjną wskaźnikową analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa o analizę dynamiczną, przeprowadzaną w oparciu o informacje o zmienności kosztów w badanym przedsiębiorstwie. Ponadto, zaprezentowano metodologię podziału kosztów na zmienne i stałe w sytuacji ograniczonego dostępu do danych finansowych przedsiębiorstwa. Na końcu artykułu przedstawiono przykłady analizy płynności finansowej dwóch spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przy wykorzystaniu omówionej w artykule metodologii oceny płynności finansowej. (abstrakt oryginalny)

This paper presents dynamic method of the analysis of financial liquidity of the company. The presented method can enrich traditional analysis based on financial indicators. The author of this article introduce the dynamic method of defining of a financial liquidity, which is based on an Information about value of a fixed and variable costs. In the last part of this paper there is presented a case, which shows how the presented method can be used in analysing of a financial liquidity of a company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2001.
  2. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
  3. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
  4. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
  5. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
  6. Sobańska I., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, wydanie 2 poprawione, Wyd. CH. Beck, Warszawa 2006.
  7. Szczepankowski P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004.
  8. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe. Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod ich oceny. Oficyna a Wolters Kluwer business 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu