BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsior Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwarunkowania makroekonomiczne transakcji fuzji i przejęć
Macroeconomics Conditions Of M&A Transactions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 267-278, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Fuzje i przejęcia, Konsolidacja przedsiębiorstw, Globalizacja
Mergers and acquisitions, Consolidation of companies, Globalization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł ma na celu zaprezentowanie zmian zachodzących w światowej gospodarce, które wpływały na podejście do transakcji fuzji i przejęć. Szerzej uwaga została skupiona na dwóch ostatnich falach. Przedstawione zostały czynniki, które charakteryzowały owe okresy. Umieszczono dla porównania wartości największych fuzji bądź przejęć na świecie z końcowych lat tych dwóch fal. (abstrakt oryginalny)

This article objective is to present the changes in the global economy, which affected the approach to mergers and acquisitions. Wider attention was focused on the last two waves. Factors that characterized these periods were presented. The value of the largest mergers or acquisitions in the world with the period of final years of the two waves was compared. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brigham E. F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. 3, PWE, Warszawa 2000.
 2. Dziworska K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na świecie w: http://ekonom.ug.edu.pl/ mba/doc/zeszyt2.pdf
 3. Gaughan P.A., Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, by John Wiley & Sons, Inc., 2002 New York.
 4. Hejka A., Rynek Fuzji i Przejęć w Europie, http://www.hcmgroup.pl/pliki/80-2009-11-25-tmt-buyouts.pps
 5. Kola M., Kuzel M., Fuzje, przejęcia i alianse strategiczne jako alternatywne formy inter-nacjonalizacji działalności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji gospodarki światowej w: http://www.skolar.umk.pl/pdf/Kola_Kuzel_2006.pdf
 6. Lewandowski M.: Rozwój fuzji i przejęć na świecie i w Polsce w: Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak (red.), PWE, Warszawa 2009.
 7. Marren J., Mergers & Acquisitions. Evaluation Handbook, Irwin, Chicago 1993.
 8. Mueller D.C., The Corporation. Investment, mergers, and growth, by Routledge Taylor & Francis Group, 2003 New York.
 9. Thom M., Deal Shaping in Merger-and-Acquisition Negotiations - An Exploration of Organizational Learning, Difo-Druck GmbH, Bamberg 2003.
 10. Thomson Reuters - Financial League Tables w: htp://www.gfrnag.com/tools/global-database/eco-nomic-data/9976-mergers-and-acquisitions-large,st-maa-deals-2009-and-2008.html
 11. Zyguła A.: Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć. Nasz Rynek Kapitałowy 2003, nr 4.
 12. http://biznes. interia.pl/news/wartosc-fuzji-i-przejecia, 1174753
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu