BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hotova Renata (Politechnika w Ostrawie), Voznakova Iveta (Politechnika w Ostrawie)
Title
Fuzje spółek kapitałowych jako element wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Mergers as a Part of Increase Capital Value of the Company as Part of Increase Capital Value of the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 303-312, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Fuzje i przejęcia, Wartość przedsiębiorstwa, Konsolidacja przedsiębiorstw, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Mergers and acquisitions, Enterprise value, Consolidation of companies, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Autorki na bazie własnych spostrzeżeń i analiz prezentują formy łączenia przedsiębiorstw i różnorodne trudności z tym związane. Prezentując główne motywy łączenia przedsiębiorstw, zwracają uwagę na przebieg integracji przedsiębiorstw. W dalszej części artykułu omawiają fuzje kapitałowych spółek według międzynarodowych standardów rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

A merger of capital business companies can be placed into the category of enterprises linkage. Implementation of mergers from the legal, accounting and economic point of view is very important as enterprises from completely independent companies or from companies in the form of an economic entity are being linked. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dedić J., Kalinova M., Śtenglova I., Pravo obchodnich społećnosti, Prospektum, Praha.
  2. Huffer U., Aktiengesatz, 2. Auflage, C. H. Beck, Munhen, 1995.
  3. Kunes R., Kunesova - Skalava J., Śkodova R., Vorbova H., Ućetni a dańove dopady obchodniho zdkoniku, Ostrava: Sagit, 1998.
  4. Zakon ć. 513/1991 Sb., obchodnizakonik ve zneni pozdejśich predpisu.
  5. Zakon ć. 125/2008 Sb., o premenach obchodnich społećnosti a druźstewcTneni pozdejśich predpisu.
  6. Skalova J., Ćourkova P., Ućetni a dańove dopady transakci v kapitałove spolecnosti. Praha: Aspi, 2008. 312 s. ISBN 978- 80- 7357- 397- 3.
  7. Motivy pro premeny a akvizice spolecnosti [online], [cit. 2010-03-08]. Dostupny z WWW .
  8. Linhart M., Ućetni aspekty akvizic [online]. 2008- 09- 16 [cit. 2010- 03- 01]. Dostupny z WWW: < http://www.stavebni- forum.cz/diskuse2008/prezentace/linhart_0916. pdf>.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu