BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nesterak Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wójcikowski Janusz (JW Computer Consulting)
Title
Controlling w procesie zmian na przykładzie Telekomunikacji Polskiej SA
Controlling in a Process of Changes - The Example of Telekomunikacja Polska SA
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 365-379, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Controlling, Budżetowanie, Modelowanie procesów biznesowych
Controlling, Budgeting, Business Process Modeling
Note
streszcz., summ..
Company
Telekomunikacja Polska SA (TP SA)
Abstract
Controlling jest stosunkowo nową koncepcją zarządzania, której celem jest zapewnienie efektywności we wszystkich obszarach działania firmy. Publikacja przedstawia zmiany jakie wystąpiły w Telekomunikacji Polska SA w obszarze controllingu. Przekształcenia w controllingu Telekomunikacji Polska SA są odzwierciedleniem procesów zachodzących w strukturze całej firmy. W początkach swego istnienia controlling został zlokalizowany jak najbliżej biznesu operacyjnego. Wraz z kolejnymi etapami zmian dotyczących pionów sprzedaży i obsługi postępowały również zmiany w systemie controllingu, który stale spełniał podstawowe wymagania dotyczące efektywności, elastyczności i przejrzystości. Tendencja ta została podtrzymana wraz z przejęciem wzorców pochodzących z France Telecom. Silny controlling operacyjny z upływem czasu tracił swą pozycję i ostatecznie został zastąpiony przez controlling centralny. (abstrakt oryginalny)

Controlling is a relatively new concept of management that aims to ensure efficiency in all the areas of a company. This publication presents changes that have occurred in the area of controlling of Telekomunikacja Polska SA. The transformations which took place in the area of controlling of Telekomunikacja Polska SA are the reflection of the processes occurring in the structure of the whole company. Controlling at the beginning of its existence was placed close to operating business. With the successive changes in sales and service divisions, changes in controlling system occurred as well, still satisfying though the basic requirements for efficiency, flexibility and transparency. This tendency was kept with the acquisitions of standards from France Telecom. In the course of time strong operational controlling lost its position and eventually was replaced by central controlling. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu