BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Przemiany gospodarcze, wartość przedsiębiorstwa a kryzys gospodarczy
Economic Transformation, Company Value and Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 415-426, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Prywatyzacja, Produkt krajowy brutto (PKB), Przemysł, Budownictwo, Rolnictwo, Handel
Privatisation, Gross domestic product (GDP), Industry, Construction sector, Agriculture, Trade
Note
streszcz., summ..
Abstract
Proces konsolidacji sektora bankowego należy do najważniejszych problemów w przemianach strukturalnych sektora bankowego w Polsce. Powołanie Grupy Pekao S.A. było w tamtym okresie przedsięwzięciem ogromnym i jeszcze nieczęsto spotykanym w polskim systemie bankowym. Przykład tego banku pokazuje, iż przygotowany plan zarządzania tym procesem, wpływa na uzyskanie pozytywnych efektów. Zaprezentowane badania efektywności po przeprowadzeniu konsolidacji wskazują iż bankowi udało się wykorzystać efekt skali i osiągnąć korzyści ekonomiczne. Zaprezentowany szczegółowy przypadek konsolidacji dowodzi, iż konsolidacja kapitałowa jest metodą poprawy efektywności funkcjonowania banków, wzrostu ich wartości, a także zwiększenia ekspansji gospodarczej produktów. Bank ponadto rozszerzył znacznie skalę działalności poprzez dywersyfikację palety produktów, co pozwoliło na zwiększenie przychodów. Dodatkowym atutem jest zwiększenie udziału w polskim sektorze bankowym. Doświadczenia zdobyte w tej konsolidacji zostały wykorzystane przez bank w połączeniu z BPH w 2007 roku. (abstrakt oryginalny)

The main task adopted in Poland's systemic transformation strategy was to build a foundation for a market economy. Fulfilling the task of privatizing state-owned companies had a various influence on the rate of GDP growth, both in the economy as a whole and in its particular sectors. To ascertain how this affected GDP level and dynamics, four basic sectors were analyzed: industry, construction, agriculture, wholesale and retail trade. Research results suggest a decreasing trend in industry's contribution to GDP Wholesale and retail trade, i.e. services, showed the opposite trend. The construction sector had the most varied effect on GDP creation. We can identify four opposing trends here: decrease - increase - decrease - increase. These trends coincided with fluctuations in the construction sector The contribution of agriculture fell steadily until 2004 and then grew considerably from 2.9% to 4.2% in 2005. In the last three years the contribution of agriculture to GDP has been stable at 3.9%. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Błaszczyk B., Dyskusja nad komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce, 1993.
  2. Helpman E., The Mystery of Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, Mass -London 2004.
  3. Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu