BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawa Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ wyłączeń grupowych sektora motoryzacyjnego na zarządzanie jakością przedsiębiorstw
The Impact of Block Exemption Regulation in Automotive Sector on Companies Quality Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 429-440, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Sektor motoryzacyjny, Przemysł motoryzacyjny, Zarządzanie jakością, Normy ISO
Automotive sector, Automotive industry, Quality management, ISO International Standards
Note
streszcz., summ..
Abstract
Branża motoryzacyjna to przemysł i usługi motoryzacyjne. Spełnienie określonych standardów jakościowych, podobnie jak w większości innych sektorów gospodarki staje się najważniejszym czynnikiem konkurencyjności, istotniejszym niż cena czy terminowość dostaw. Odzwierciedla się to między innymi w coraz większej ilości przyznawanych certyfikatów na zgodność z normą ISO 9001, jak również tych branżowych ISO 16949. Duży wpływ na kształtowanie i doskonalenie jakości w sektorze motoryzacyjnym miało również rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące sprzedaży i serwisowania samochodów tzw. GVO. Niniejszy artykuł charakteryzuje branżę motoryzacyjną w kontekście ISO 9001, standardu ISO/TS 16949 oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego sprzedaży i serwisowania samochodów tzw. GVO. (abstrakt oryginalny)

The automotive sector it's industry and services. The standards of quality become in the automotive industry, as well as in the other economic sectors. the most important factor of competitiveness, more important than price and punctual delivery. This is reflected in an increasing number of implementation the quality management system (ISO 9001) as well as quality management standard for suppliers to the automotive sector, known as ISO/TS 16949. The huge influence on the quality in the automotive sector has got the European Commission Regulation issued Automotive Block Exemption Regulation 1400/2002. This article characterize the automotive sector in terms of quality in the context of ISO 9001, ISO / TS 16949 and Automotive Block Exemption Regulation 1400/2002. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bransky J., Ensuring vehicle performance, "ISO Focus" 2008, nr 3
 2. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin 2006, za: J. Łuczak, I maluch , i mercedes, "Businessman" 1996, nr 8.
 3. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008.
 4. http://www.cie.gov.pl/publikacje/ppwue_2007/Sektor_motoryzacyjny/1_1.htm.
 5. http://www.iso.org/iso/pressrelcase.htm?refid=ReflI78, The ISO Survey- 2007.
 6. Kozyra P.A., Stacja dealerska - czyli jak założyć salon samochodowy z serwisem, "Gazeta Prawna" 24.01.2006, nr 17.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.01.2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze samochodowym spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Dz.U.06.03.2003 r. § 2 pkt. 20.
 8. Sklorz A.R., Klasyfikacja jakości części zamiennych, http://www.leaderservice.pl/ls/web/pl/home/centrum_pras/wiadomosci/?newsId=32.
 9. Szymuła M., Standardy jakości o szczególnym znaczeniu dla przemysłu motoryzacyjnego, "Problemy Jakości" 2005 nr 8.
 10. The ISO Survey - 2008, ISO 2009.
 11. Zalewski R.I., Zarządzanie jakością produkcji żywności, Wyd.Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 12. Zarządzanie jakością. Wybrane zagadnienia, W. Niedrzwicki (red.), ODDK, Gdańsk, 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu