BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogacka-Iskra Dagmara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Utrzymanie płynności finansowej jako jeden z podstawowych celów działalności małego przedsiębiorstwa
Financial Liquidity as One of the Fundamental Goals in Operation of a Small Business
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 441-450, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Płynność finansowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Small business, Financial liquidity, Enterprises financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia płynności finansowej, jako warunku niezbędnego do zagwarantowania ciągłości działania przedsiębiorstwa. Optymalny poziom środków pieniężnych jest gwarancją stabilności i bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Systematyczne planowanie płynności finansowej jest tym elementem zarządzania finansami, który może uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością oraz stać się źródłem przewagi wobec konkurencji. Omówiony w artykule narzędzie wykorzystywane przez właściciela salonu samochodowego, do kontrolowania poziomu płynności finansowej jest doskonałym przykładem na uwypuklenie się potrzeby instrumentalnego zarządzania płynnością. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to underline the importance of financial liquidity as a necessary condition to guarantee continuity of a company's operations. An optimal cash level guarantees stability and security of a business. Systematic financial liquidity planning is an element of finance management that may prevent bankruptcy of the company and become a source of advantage as compared to competitors. The tool discussed in the article, used by a car salon owner to control the level of financial liquidity, is a perfect example to underline the need for instrumental liquidity management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dickey T., Planowanie finansowe w małej firmie. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1995.
  2. Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
  3. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2005.
  4. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007.
  5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
  6. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
  7. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
  8. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  9. http://www.mfiles.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu