BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Zastosowanie EVA I MVA w ocenie długoterminowych planów finansowych małego przedsiębiorstwa
Application of EVA And MVA Concepts in Assessment of Long-Term Financial Plans in Small Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 479-494, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Ekonomiczna wartość dodana, Rynkowa wartość dodana, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Planowanie finansowe
Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Small business, Financial planning
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie i weryfikacja koncepcji zastosowania mierników EVA i MVA w ocenie długoterminowych planów finansowych w małych przedsiębiorstwach. W artykule omówiono sporządzanie sprawozdań finansowych "pro forma" metodą "procentu sprzedaży" w oparciu o dane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Efekty finansowe przygotowanych planów poddano zaś ocenie z wykorzystaniem mierników EVA i MVA. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to present and verify the concept of practical application of economic measures of enterprise value (EVA and MVA) in the assessment of long-term financial plans in small enterprise. The paper has discussed the applicability the method "percentage of sales" in the construction long-term financial plans based on filing systems used by small enterprises in Poland. The planned financial effects have been assessed by measures of economic value added. This way, the model for financial assessing plans of a small enterprise in the current realities of the Polish economy has been constructed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, T. 2., PWE, Warszawa 1996.
 2. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - Systemy - Narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
 3. Dudycz T., Brycz B., Czy paradygmat wartości przeżywa kryzys?, w: Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego": Finanse, Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 17, Szczecin 2009.
 4. Jaworski J., Długoterminowy plan finansowy w małym przedsiębiorstwie, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2007, nr 2.
 5. Jaworski J., Jak wykorzystać podatkową księgę przychodów i rozchodów do zarządzania małym przedsiębiorstwem, "Rachunkowość"2008, nr 9.
 6. Jaworski J., Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako źródło prognozowania i oceny kondycji finansowej mikroprzedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 48 (104), Warszawa 2009.
 7. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 8. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 9. Pogodzińska-Mizdrak E., Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego": Finanse, Rynki finansowe. Ubezpieczenia, Szczecin 2009, nr 11.
 10. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 11. Runyon L.R., Capital Expediture Decision Making in Small Firms, w: "Journal of Business Research" 1983, nr IX.
 12. Samuels J.M., Wilkes F.M., Brayshaw R.E., Management of Company Finance, Chapman&Hall, London 1993.
 13. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 14. Wycena i zarządzanie wartością firmy, Szablewski A., Tuziemek R. (red.), Poltext, Warszawa 2005,5.21-30.
 15. Zarządzanie wartością firmy, Herman A., Szablewski A. (red.), POLTEXT, Warszawa 1999, s. 213.
 16. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 14/2000, poz. 176 z późniejszymi zmianami.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, Dz. U. 76/2002, poz. 694 z późniejszymi zmianami.
 18. Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. 144/1998, poz. 930 z późniejszymi zmianami.
 19. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 155/2007, poz. 1085 z późniejszymi zmianami.
 20. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. 152/2003, poz. 1475 z późniejszymi zmianami.
 21. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007r., Raport GUS, www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu