BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Grażyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego
The Specificity of Advertising Messages Directed to the Child And Youth Segment
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 9-20, wykr., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Reklama, Komunikowanie marketingowe, Konsument, Młodzież
Advertising, Marketing communication, Consumer, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie prezentuje istotę, mechanizmy i cechy komunikacji marketingowej skierowanej do segmentu dziecięco-młodzieżowego. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę przekazów reklamowych transmitowanych do młodego odbiorcy. Wskazano m.in., iż nastoletni konsumenci stają się coraz bardziej wymagającymi uczestnikami rynku, mającymi ścisłe sprecyzowane oczekiwania. Przedsiębiorstwa z kolei dzięki powszechnemu rozwojowi nowoczesnych technologii, mogą sprostać temu zadaniu, stosując w procesach komunikacyjnych różnorodne instrumenty, które dotrą do docelowych fragmentów rynku. Aby jednak komunikacja spełniła swoje funkcje, należy dokładnie poznać jej adresata i zadbać o to, aby informacja została właściwie rozkodowana i zinterpretowana. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the essence, mechanisms and characteristics of marketing communication directed to a segment of children and youth. Particular attention was paid to specific of advertising messages transmitted to the young audience. It was showed, among the other, that teen consumers are becoming more demanding market participants, having closely defined expectations. Enterprises, in turn, the widespread development of modern technologies, can meet this challenge by using a variety tools in communication processes, and that reach target market parts. However, communication has fulfilled its function, be sure to know the young consumer and make sure that the information has been properly decoded and interpreted. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Acuft D.S., Reiher R.H.: Kidnaping, WYDAWNICTWO HELION, Gliwice 2006
  2. Adamczyk G.: Specyfika komunikacji marketingowej na rynku młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ZN 135 - Komunikacja Rynkowa. Ewolucja. Wyzwania. Szanse. WYD UEP, Poznań 2010
  3. Badzińska E.: Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, WYDAWNICTWO PWE, Warszawa 2011
  4. Kotler Ph. Lane K.: Marketing, DOM WYDAWNICZY REBIS SP. Z O.O., Poznań, 2012
  5. Mruk H.: Komunikowanie w marketingu, WYDAWNICTWO PWE, Warszawa 2004
  6. Olejniczuk-Merta A.: Młodzi konsumenci w okresie transformacji rynkowej. WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE SPÓŁKA Z O.O., Warszawa 2009
  7. Szymoniuk B.: Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. WYDAWNICTWO PWE, Warszawa 2006
  8. Wiktor J.W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, WYDAWNICTWO. NAUKOWE PWN, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu