BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński), Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Methods Pricing of Value Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 563-576, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Wycena wartości przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Wycena, Wartość przedsiębiorstwa
Valuation of the company, Business valuation method, Valuation, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
We współczesnym świecie termin wartość przedsiębiorstwa i jego wycena posiadają ogromne znaczenie. Wiedza na temat tego, ile warte jest przedsiębiorstwo ma fundamentalne znaczenie zarówno dla właściciela tejże firmy jak i inwestorów w przypadku negocjacji ceny przedsiębiorstwa w momencie przeprowadzania transakcji handlowej. W artykule ukazano cele wyceny przedsiębiorstwa i charakterystyczne etapy życia firmy, przy których taka wycena jest niezbędna oraz przedstawiono stosowane metody wyceny przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In the present world term the goodwill and its valuation are of great importance. Knowledge about how much the company is worth have basic meaning both for owner of the company and for the investors in case of negotiation the company price in the moment of transaction. In the article has been showed up the goodwill and specific levels of company life, when such a valuation is essential besides has been presented common methods valuation of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstwa i ich majątku, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 2. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, LIBER, Warszawa, 2005.
 3. Cornell B., Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, LIBER, Warszawa, 1999.
 4. Fierla A., Wycena przedsiębiorstw metodami dochodowymi, Oficyna Wydawnicza, SGH Warszawa 2008.
 5. Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna, Kraków, 2008.
 6. Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wyd. Park, Bielsko - Biała, 1992.
 7. Machała R., Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2009.
 8. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 9. Miles R.C. Basis Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York 1984.
 10. Nahotko S., Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 1998.
 11. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 12. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu