BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie jakością a wzrost wartości organizacji
Quality Management and Increase of Organization Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 35, s. 577-588, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
Keyword
Zarządzanie jakością, Procesowe podejście do zarządzania, Jakość, Wartość przedsiębiorstwa
Quality management, Process-oriented approach, Quality, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Autorka po rozpatrzeniu kluczowych aspektów koncepcji zarządzania przez jakość w swoich rozważaniach diagnozuje wpływ systemu zarządzania jakością na tworzenie wzrostu wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Author after deep analysis of the key aspects of management via quality diagnose impact of the quality management system into creating growth of the organization value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 3.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy zarządzania jakością WNUS, Szczecin, 2006.
 4. Green Paper on Innovation, European Commission, December 1995.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 6. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 7. Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice-Hall, New Jersey 1978.
 8. Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu przemian, PWE, Warszawa 2005.
 9. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 10. Norma ISO 9001:2008, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, 2008.
 11. Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat 1997.
 12. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 1999.
 13. Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001.
 14. Porter M. E., Czym jest strategia? w: Jankowski W., Sekrety skutecznych strategii, Harvard Business Review Polska. CIMI Sp. z o.o.. Warszawa 2007.
 15. Russell R. S., Taylor B. W., Operations Management, New Jersey 2000.
 16. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 17. Smith G.F., The Meaning of Quality, "Total Quality Management" 1993, vol. 4, no. 3.
 18. Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością, TQM, Wyd. Alfa-Wero, Warszawa 1998.
 19. Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu