BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Uporządkowany model logitowy: zastosowania biznesowe i finansowe
Ordered Logit: Business and Financial Applications
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 83-90, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Mikroekonometria, Ekonometria, Modele ekonometryczne, Model logitowy, Finanse
Microeconometrics, Econometrics, Econometric models, Logit model, Finance
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy mikroekonometrii finansowej, to jest tego obszaru finansów empirycznych, który korzysta z mikrodanych. Są to dane o pojedynczych uczestnikach życia gospodarczego, na przykład gospodarstwach domowych, firmach, konsumentach. Mikroekonometria finansowa to część ekonometrii finansowej, koncentrująca się na danych przekrojowych lub panelowych, często posługująca się modelami dla zmiennych jakościowych. Przedmiotem artykułu jest ilustracja finansowych i zarządczych zastosowań jednego z modeli mikroekonometrii, a mianowicie uporządkowanego modelu logitowego. Jest on wygodnym narzędziem w sytuacji, gdy opisywana zmienna jest wielomianową zmienną jakościową o kategoriach uporządkowanych. (fragment tekstu)

Various applications of ordered multinomial logit model are presented. In particular, models explaining corporate governance ratings [7] as well as models for financial distress among households [3] are shown along with models for single financial authority [10] [4] and models of central bankers' monetary decisions [11] [5] [9]. Ordered logit model may serve in finance as the decision analytic tool and also as the approach for forecasting from microdata.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Berger A.E. (2004). Potential competitive effects of Basel II on banks in SME credit markets in the United States, Board of Governors of the Federal Reserve System, "Finance and Economics Discussion Series", no. 2004-12, Washington, 2004.
 2. Curry T., Fissel G., Hanweck G., (2003). Market Information, bank holding company risk, and market discipline, "Working Paper", 2003-04, Federal Deposit Insurance Corporation, Washington, 2003.
 3. Del-Rio A., Young G., (2005). The impact of unsecured debt on financial distress among British households, "Working Paper" no. 262-2005, Bank of England, 2005.
 4. Freytag A., Masciandaro D. (2005). Financial supervision fragmentation and central bank independence: the two sides of the same coin?, "Arbeits-und Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat der Friedrich-Schiller-Universitat Jena", 14-2005.
 5. Gascoigne J., Turner P., (2003). Asymmetries in Bank of England monetary policy, "Sheffield Economic Research Paper Series", no. 2003007, University of Sheffield.
 6. Gruszczyński M., Kotłowski J., (2001). Ocena zachowań przedsiębiorstw w gospodarce okresu transformacji za pomocą metod mikroekonometrii, w: Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. Metody i wyniki, red. E. Adamowicz, M. Męczarski, M. Podgórska, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego" nr 70, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 7. Gruszczyński M. (2006). Corporate governance and financial performance of companies in Poland, "International Advances in Economic Research", vol. 12, maj 2006.
 8. Kamstra M., Kennedy P., Suan T.K., (2001). Combining bond rating forecasts using logit, "The Financial Review", vol 36, no. 2,2(X)1.
 9. Kotłowski J. (2005), Reaction functions of Polish central bankers. A logit approach, "Working Paper" no. 1-05, Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics.
 10. Masciandaro D., Porta A., (2003). Single authority in financial markets supervision: lessons for EU enlargement, referat na konferencję "Financial Intermediation in the New Europe: Economics, Policies and Institutions", Mediolan.
 11. Meade E., Sheets N., (2002). Regional influences on US monetary policy: some implications for Europe, "International Finance Discusion Papers" no. 721, Federal Reserve System.
 12. Mitchell J., Smith R.J., Weale M.R., (2001). How good are firms' forecasts? Qualitative firm-level survey based evidence for the UK, referat na konferencję SAP ESGC, Manchester.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu