BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łacheciński Sebastian (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza porównawcza wybranych narzędzi CASE do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych
Comparative Analysis of Selected CASE Tools for Data Modeling in Relational Databases Design
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 237-258, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Projektowanie baz danych, Computer Aided Software Enginneering (CASE), Oprogramowanie
Database design, Computer Aided Software Enginneering (CASE), Software
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą oceny dostępnego na rynku oprogramowania różnych producentów, wykorzystywanego do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych. W analizie porównawczej uwzględnione zostały rozwiązania zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne. Cel badawczy, jaki został postawiony, to zaproponowanie sposobu oceny narzędzi w oparciu o zmodyfikowany model jakości użytkowej prezentowany w normie ISO 25010 oraz wyłonienie najlepszego narzędzia spośród poddanych ocenie.(abstrakt oryginalny)

The article presents an attempt to evaluate commercially avaible software selected software vendors, used in the design of relational databases. In the comparative analyses both commercial and non-commercial solutions are taken into account. The research purpose is to propose a method of assessment of tools based on a modified model of usable quality presented in ISO 25010 and to select the best tool of the ones that have been evaluated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen S., 2005, Modelowanie danych, Helion, Gliwice.
 2. Embarcadero: http://www.embarcadero.com.pl/produkty/er-studio/ (10.04.2014).
 3. ERWin: http://erwin.com/ (10.04.2014).
 4. http://www.saso.org.pl/images/dokumenty/sozo.pdf (10.04.2014).
 5. IBM: http://www-03.ibm.com/software/products/pl/subcategory/SWB80 (10.04.2014); http://www-01.ibm. com/support/docview.wss?uid=swg24034837 (10.04.2014).
 6. Łacheciński S., 2012, Tworzenie relacyjnych modeli danych, Studia i Materiały, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, nr 62, s. 42-55, Bydgoszcz.
 7. Łacheciński S., 2013, Notacje modelowania w projektowaniu relacyjnych baz danych, \"Studia Informatica\" vol. 34, nr 4 (114), s. 5-20, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 8. MySQLWorkbench: http://www.mysql.com/products/workbench/ (10.04.2014).
 9. ORACLE: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html?ss SourceSiteId= otnru; http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/featurelist-167684.html (10.04.2014).
 10. PowerDesigner: http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesigner; http:/www. sybase. com.pl/products/powerdesigner (10.04.2014).
 11. SASO: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania - Polski System Oceny Zgodności Oprogramowania.
 12. Tuzinkiewicz L., Piechota B., 2011, Ocena narzędzi wspierających proces projektowania baz danych, \"Studia Informatica\" vol. 32, nr 2A (96), s. 143-155, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 13. Visio: http://office.microsoft.com/pl-pl/visio/najwazniejsze-funkcje-programu-microsoft-visio-2013-oprogramowaniedo- tworzenia-diagramow-FX103796044.aspx (10.04.2014).
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu