BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
25 lat ekonometrii finansowej
25 Years of Financial Econometrics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 91-100, fot., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ekonometria, Teoria ekonomii, Historia myśli ekonomicznej
Econometrics, Economic theory, History of economic thought
Note
summ.
Abstract
Niedługo mija 25 lat od roku, który się uważa za początek nowego obszaru teoretycznego, mianowicie ekonometrii finansowej (financial econometrics). Obszar ten jest traktowany z jednej strony jako część nowoczesnych finansów, z drugiej strony jest to również dział ekonometrii, zwłaszcza ekonometrii dynamicznej. W 1982 roku został opublikowany artykuł Roberta Engle, zawierający model, uważany dziś za pierwszy klasyczny model ekonometrii finansowej sensu stricto. Artykuł może być traktowany jako kolejny w pewnym cyklu, w którym przedstawiamy te najważniejsze osiągnięcia teorii finansów. Poprzednie artykuły zawierały przedstawienie osiągnięć Louisa Bachelier (por. Jajuga (20(X))), teorii portfela (por. Jajuga (2002)) oraz teorii wyceny opcji (por. Jajuga (2004)). Nasze rozważania rozpoczniemy od przedstawienia uwag na temat samego pojęcia "ekonometria finansowa". Można zaproponować dość ogólne określenie modeli ekonometrii finansowej. Modele ekonometrii finansowej są to modele ekonometryczne, które:
- są tworzone na podstawie danych w postaci finansowych szeregów czasowych;
- są stosowane, po pierwsze w celu weryfikacji hipotez tworzonych przez teorię finansów, po drugie w celu identyfikacji prawidłowości w danych finansowych. (fragment tekstu)

The paper gives the overview of the main facts related to the development of the tools of financial econometrics, which emerged by the publication of ARCH model by Robert Engle in 1982. The following issues are discussed in the paper:
- historical facts in the area of dynamic econometrics before 1982;
- main tools proposed in the area of financial econometrics;
- main financial applications of the tools of financial econometrics;
- futurechallenges. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bollersley T. (1986), Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31, 307-327.
 2. Bollerslev T., Engle R.F., Wooldridge J. (1988), A capital asset pricing model with time-varying covariances, Journal of Political Economy, 96, 116-131.
 3. Box G.E.P., Jenkins G.M. (1970), Time series analysis: forecasting and control, Holden-Day, San Francisco.
 4. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton.
 5. Dickey D.A., Fuller W.A. (1979), Distribution of the estimates for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
 6. Dickey D.A., Fuller W.A. (1981), Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, Econometrica, 49, 1057-1072.
 7. Engle R.F. (1982), Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, Econometrica, 50, 987-1007.
 8. Engle R.F. (2002), Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate GARCH models, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339-350.
 9. Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), Co-integration and terror-correction: representation, estimation and testing, Econometrica, 55,251-276.
 10. Engle R.F., Lilien D.M., Robins R.P. (1985), Estimating time-varying risk premia in the term structure: the ARCH-M model, Econometrica, 55, 391-407.
 11. Engle R.F., Ng V.K., Rothschild M. (1990), Factor-ARCH covariance structure: empirical tests for treasury bills, Journal of Econometrics, 45, 213-237.
 12. Engle R.F., Russell J.R. (1988), Autoregressive conditional duration: a new model for irregularly spaced transaction data, Econometrica, 66, 1127-1162.
 13. Fuller W.A. (1976), Introduction to statistical time series, Wiley, New York.
 14. Granger C.W.J. (1981), Some properties of time series data and their use in econometric model specification, Journal of Econometrics, 16, 121-130.
 15. Granger C.W.J., Newbold P. (1974), Spurious regressions in econometrics, Journal of Econometrics, 2, 111-120.
 16. Harrison M., Kreps D. (1979), Martingales and arbitrage in multiperiod security markets, Journal of Economic Theory, 20, 381-408.
 17. Jajuga K. (2000), Od Bacheliera do opcji egzotycznych, czyli sto lat teorii rynków finansowych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t.l, 37-48, US, Szczecin.
 18. Jajuga K. (2002), 50 lat teorii portfela, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t.2, 636-644, Wydawnictwo US, Szczecin.
 19. Jajuga K. (2004), Trzydzieści lat nowoczesnej teorii wyceny instrumentów pochodnych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t.l, 55-64, Wydawnictwo US, Szczecin.
 20. Johansen S. (1988), Statistical analysis of cointetiradon vectors, Journal of Dynamics and Control, 12, 231-254.
 21. Johansen S. (1991), Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models, Econometrica, 59, 1551-1580.
 22. Lintner J. (1965), Security prices, risk and maximal gains from diversification, Journal of Finance, 20, 587-615.
 23. Mandelbrot B. (1963), The variation of certain speculative prices, Journal of Business, 36, 394-419.
 24. Sharpe W.F. (1964), Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19, 425-442.
 25. Sims C. (1980), Macroeconomics and reality, Econometrica, 48, 1-48.
 26. Taylor S.J. (1986), Modelling financial time series, Wiley, Chichester.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu