BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubczyc Jerzy (Uniwersytet Wrocławski)
Title
O skutkach utożsamiania stopy procentowej z miernikiem zwrotu
The Effects of the Interest Rate Identification with the Rate of Return
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 109-117, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Stopa procentowa, Stopa zwrotu, Teoria finansów
Interest rate, Rate of return, Financial theory
Note
summ.
Abstract
Wydaje się, że na temat procentu oraz stopy procentowej napisano tak wiele, iż temat można uznać za wyczerpany. Dziwi zatem to, że przytaczane definicje stopy procentowej są rozbieżne. Nie ma też zgody co do tego, czy stopę procentową można kojarzyć z ceną dotyczącą transakcji, w których występuje upływ czasu. Przekonamy się o tym w punkcie pierwszym rozważań. W punkcie drugim postanowiono więc przypomnieć, że w ekonomii występują co najmniej trzy rodzaje cen. Obok stopy procentowej pojawi się cena zwykła oraz kurs walutowy. Podkreśli się, że w równaniach wartości ceny są ujmowane nieco inaczej niż to drzewiej bywało. Współcześnie odwołujemy się do zapisu skróconego. Zabieg ten trzeba jednak uznać za mało fortunny. Skłania do zapominania o tym, że równanie wartości jest oparte na zasadzie proporcjonalności. O fakcie tym postanowił przypomnieć C. R. Merton. Przywołuje zatem na powrót stosowaną dawniej tzw. regułę trzech. Problem tkwi jednak w tym, że wtedy stopa procentowa nie może być utożsamiana z ceną. Rolę tą pełni wielkość, która niezbyt szczęśliwie jest nazywana współczynnikiem dyskontującym. (fragment tekstu)

It emphasizes quite often that a rate of return can be identified with an interest rate. The both quantities are used in cases when there is a flow of time. It has been remembered, however, that the flow of time can be considered by four respective measurements. The rate of return, or more properly - the index of relative change, is the one of them. The another one, it is a rate of change, which is called as the interest rate. So, it is a mistake to treat the both as the equivalent measurements, and it can lead to serious errors.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Barro R.J., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
  2. Burnett J.P., Microeconomics: Observation, Issues, and Theory, January 2003, http://www.uri.edu/artsci/ecn/burkett/contents.pdf).
  3. Doepke M., Lehnert A., Sellgren A.W., Macroeconomics, 1 September 1999, (http://www.econ.ucla.edu/doepke/teaching/textbook).
  4. Jevons W.S., The Theory of Political Economy, Macmillan and Co., London 1871, (http://oll.libertyfund.org/Home3/index.php).
  5. Merton C.R., Theory of Finance. Classic Lectures Notes, PRMIA, (http://www.prmia.org/pdf/Merton_Notes/Robert_C_Merton_Notes.html).
  6. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu