BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Title
Kierunki oceny efektywności kapitału własnego w przedsiębiorstwie
Directions of Evaluating the Effectiveness of the Equity in the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 133-140, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Kapitał własny, Efektywność, Rentowność kapitału własnego, Wartość przedsiębiorstwa
Ownership capital, Effectiveness, Return on equity (ROE), Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie kapitałami własnymi stanowi istotny problem związany z prowadzoną działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwie. Stałe pomnażanie kapitałów własnych wpływa na rentowność zaangażowanych środków finansowych, co przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Kapitały własne finansujące aktywa przedsiębiorstwa można podzielić na dwie grupy.
- kapitały własne wniesione,
- kapitały własne wytworzone. Kapitał własny wniesiony reprezentowany jest przez kapitał podstawowy, np. akcyjny lub udziałowy, zaś kapitał własny wytworzony przyjmuje postać kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego i wyniku finansowego nie podzielonego. Ocenę efektywności kapitału własnego, możemy przeprowadzić między innymi w oparciu o następujące kierunki badań:
- produktywność kapitału własnego,
- rentowność kapitału własnego,
- efekt tarczy podatkowej,
- układy nierówności wielkości ekonomicznych związane ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Managing the equity of the company is a significant problem connected with business activity. Its constant increase influences the increase of the company's value and profitability of the involved finances of the owners. The estimation of the effectiveness of the equity may be done on the basic of the following directions of research:
- studying the productivity of the equity,
- studying the profitability of the equity,
- studying the effect of tax disc,
- arrangements the inequalities of economic data connected with the increase of the company's value. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Baranger P., Haugnel G., Gestion de la production acteurs, techniques et politiques, Vnibert, Paris 1987.
  2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
  3. Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
  4. Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, Warszawa-Kraków 1998.
  5. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1998.
  6. Horngren Ch.T., Compatibilite analitique de gestion, HRW Ltee, Montreal 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu