BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osińska Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Orzeszko Witold (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Analiza przyczynowości w zakresie zależności nieliniowych: implikacje finansowe
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 151-165, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Przyczynowość w sensie Grangera, Analiza przyczynowości, Rynek kapitałowy, Modele ekonometryczne, Szeregi czasowe
Granger casuality, Causality analysis, Capital market, Econometric models, Time-series
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Przyczynowość w sensie Grangera jest jednym z kluczowych pojęć ekonometrycznej analizy zależności pomiędzy procesami ekonomicznymi. Jednak dotychczas w pracach poświęconych tej tematyce badania ograniczały się zwykle do identyfikacji zależności o charakterze liniowym, zaś podstawowym narzędziem tej analizy był model typu VAR. W artykule zaprezentowano ideę przyczynowości w zakresie zależności nieliniowych. Idea ta odwołuje się do koncepcji Baeka i Brocka (1992) i oparta jest na pojęciu całki korelacyjnej. W niniejszym artykule przedstawiono, wywodzącą się z tej koncepcji, procedurę Hiemstry i Jonesa (1994) testowania obecności nieliniowych zależności przyczynowych a także jej modyfikację dokonaną przez Diksa i Panchenkę (2004). Obie metody zostały zastosowane do danych generowanych oraz do finansowych szeregów czasowych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

The aim of the presented paper is to analyze the concept of nonlinear causality, introduced by Baek and Brock (1992) and developed by Hiemstra and Jones (1994). We consider a modification of the latter case proposed in Diks C, Panchenko V. (2004). The concept of so called Granger causality was analyzed in a numerous econometric literature and is obviously known. Here, it is applied to nonlinear relationships. The general definition of Granger causality is formulated in terms of conditional probability density, so can be extended for any functional form of the relationship. However the operational character of the analyzed concept is non trivial. In the paper we discuss advantages and disadvantages of the nonlinear causality definition and its modifications. We applied two testing procedures to some generated series as well as financial time series data.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Baek E.G., Brock W.A. (1992), A general test for nonlinear Granger causality: Bivariate model. Technical Report, Iowa State University and University of Wisconsin, Madison.
  2. Denker M., Keller G. (1983), On U-statistics and von Mises' statistics for weakly dependent processes, Zeitschrift fur Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete, 64.
  3. Diks C., Panchenko V. (2004), A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing, Center for Nonlinear Dynamics in Economics and Finance. Working Paper.
  4. Granger C.W.J. (1969), Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, Econometrica, 37.
  5. Granger C.W.J., Huang B-H., Yang Ch-W. (2000), A bivariate causality between stock prices and exchange rates: evidence from recent Asian fiu, The Quarterly Review of Economics and Finance, 40.
  6. Hiemstra C., Jones J.D. (1994), Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price volume relation, Journal of Finance, 49.
  7. Jorion P. (1990), The exchange rate exposure of US multinationals, Journal of Business, 63.
  8. Silvapulle P., Choi J-S. (1999), Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price - volume relation: Korean evidence, The Quarterly Review of Economics and Finance, 39.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu