BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Model dwuczynnikowy w arytmetyce finansowej
Two-Factorial Model in Financial Arithmetic
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 177-186, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Matematyka finansowa, Kapitał, Modele ekonometryczne, Rynek kapitałowy
Financial mathematics, Capital, Econometric models, Capital market
Note
summ.
Abstract
W [7] przedstawiono aksjomatyczno-dedukcyjną teorię arytmetyki finansowej opartą na pojęciu wartości przyszłej identyfikowanej z modelem jednoczynnikowym zaproponowanym w [2] i [6]. Opis aprecjacji kapitału przy pomocy modelu jednoczynnikowego niesie w sobie te same informacje co opis aprecjacji kapitału przy pomocy stopy spot. Z tego powodu model jednoczynnikowy nazywamy modelem spot aprecjacji kapitału. Stopa spot stanowi jedno z najważniejszych narzędzi matematyki finansowej. Z drugiej strony, przebieg dyskusji na temat problemów modelowania stóp procentowych wykazuje istotną rolę, jaką odgrywa w matematyce finansowej stopa forward. Stopa forward przedstawia taki sam obraz trendu aprecjacji kapitału co model dwuczynnikowy nazywany dalej modelem forward ewolucji wartości kapitału. Spostrzeżenie to stanowi zachętę do poszerzenia zbioru definicji aksjomatyczno-dedukcyjnej teorii arytmetyki finansowej o definicję modelu dwuczynnikowego, a następnie do zbadania konsekwencji takiego poszerzenia. Wyniki tych rozważań zostały przedstawione w niniejszym rozdziale.(fragment tekstu)

Classical formal approach to financial arithmetic is based on a one-factorial model of capital appreciation which is called a model spot. In this article a model forward is introduced into the theory of financial arithmetic as the two-factor model of capital appreciation. General relationships between models forward and spot were shown. Ali considerations are given in the context of axiomatic deductive approach to finance arithmetic.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Calzi M.L. (1990). Towards a general setting for fuzzy mathematics of finance, Fuzzy Sets & Systems 35, s. 265-280.
  2. Castagnoli E. (1986). Appunti di Matematica Finanziara, Unicopli, Milano.
  3. Dobija M. (2002) Źródła wartości jednostki pieniądza, w: Tarczyński W. (red.) Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński , Szczecin. s.11-38.
  4. Karatzas I., Shreve S.E. (1998) Methods of Mathematical Finance, Springer, New York.
  5. Merton R.C. (1990) Continuous - Time Finance, Blackwell, Oxford.
  6. Peccad L. (1972) Su di una caratterizzazione del principio del criterio deirattualizzazione, Studium Parmense, Parma.
  7. Piasecki K. (2005) Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo Naukowe AE w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu