BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie rebrandigu w kreowaniu wizerunku marki
The Importance of Rebranding in Creating the Brand Image
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 77-82, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Strategia zmiany wizerunku marki, Marka, Wizerunek przedsiębiorstwa, Strategia marki
Rebranding, Brand, Company image, Brand strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie złożoności procesu rebrandingu i jego wpływ na kreowanie wizerunku marki, a pośrednio na stymulowanie popytu na ofertę przedsiębiorstwa. Nie są to bowiem tylko zmiany w systemie identyfikacji wizualnej, ale także inne zmiany wizerunkowe zintegrowane ze strategią firmy. W tym celu wykorzystano przykład sieci sklepów detalicznych "Biedronka", w których w 2012 roku rozpoczęto wdrażanie procesu rebrandingu. Aby poznać efekty wdrożonych zmian przeprowadzono badania ankietowe, a także wykorzystano materiały źródłowe przedsiębiorstwa. Zmiany wprowadzone w sklepach sieci "Biedronka" zostały ocenione przez klientów bardzo dobrze, a przedsiębiorstwo odnotowało w pierwszym kwartale 2013 roku znaczące wzrosty w poziomie sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the complexity of the process of rebranding and its impact on the creation of brand image, and indirectly on stimulating the demand for the company's offer. Rebranding does not only involve the changes in the system of visual identification, but also other image changes, integrated with the company's business strategy. The chosen example is the retail chain "Biedronka" ("Ladybug"), which in 2012 started the implementation of the rebranding process. To explore the effects of the implemented changes a survey was carried out and source materials provided by the company reviewed. The customers highly rated the changes implemented in "Biedronka" retail chain shops and the company reported significant increases in sales in the first quarter of 2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filipek J. 2012: Rebranding - nowy wizerunek dla nowych strategii, http://brandvalue.pl/rebranding-nowy-wizerunek-dla-nowych-strategii, dostęp 16.04.2013.
  2. http://www.biedronka.pl/o_nas/biedronka/kim_jestesmy, dostęp 11.02.2014.
  3. Kall J. 2001: Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa, 121.
  4. Kochaniec A. 2005: Instrumenty wprowadzania marki na rynek, (w:) Instrumenty kształtowania wizerunku marki, (red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 3.
  5. Plany Biedronki na 2013 r.: 290 sklepów, 2 centra dystrybucyjne i 5 tys. nowych pracowników, http://www. dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/plany-biedronki-na-2013-r-290-sklepow-2-centra-dystrybucyjne-i-5-tys-nowych-pracownikow,27124.html, dostęp 8.02.2014.
  6. Polska w sieci Biedronki. Coraz więcej sklepów, rekordowe zyski, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12745485,Polska_w_sieci_Biedronki_Coraz_wiecej_sklepow_rekordowe.html, dostęp 6.02.2014.
  7. Sieć Biedronka zwiększyła sprzedaż o ponad 20 procent w I kwartale 2013 r., Komunikat prasowy, http://www.biedronka.pl/str/4/i/1411.php, dostęp 2.02.2014.
  8. Urbanek G. 2002: Zarządzanie marką, PWE, Warszawa, 81.
  9. Witek-Hajduk M.K. 2011: Zarządzanie marką, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 169-170.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu