BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ronka-Chmielowiec Wanda (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Ryzyko zakładu ubezpieczeń i wybrane metody zarządzania nim
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 187-198, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko w ubezpieczeniach, Reasekuracja
Insurances, Risk management, Insurance risk, Reinsurance
Abstract
Zakład ubezpieczeń jest instytucją finansową funkcjonującą na określonym rynku i w pewnym otoczeniu bliższym i dalszym. Zatem ryzyko towarzyszące kompleksowej działalności zakładu ubezpieczeń można podzielić na ryzyko zewnętrzne i ryzyko wewnętrzne. Jako pierwsze omówione zostanie Ryzyko zewnętrzne zwane systematycznym, które nie podlega kontroli podmiotu, na który oddziałuje; ryzyko to jest związane z siłami przyrody, a także z warunkami ekonomicznymi danego rynku oraz rynku globalnego. W ramach tego ryzyka można wyróżnić ryzyka szczegółowe, które mają znaczenie dla działalności zakładu ubezpieczeń... takie jak:
- ryzyko stopy procentowej,
- ryzyko walutowe,
- ryzyko rynku,
- ryzyko siły nabywczej,
- ryzyko polityczne,
- ryzyko wydarzeń. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bijak W. (2003), Zewnętrzna ocena zakładu ubezpieczeń" w Podstawy Ubezpieczeń tom 111 (red. J. Monkiewicz), Poltext, Warszawa
  2. Ronka-Chmielowiec W. (2003), Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach - wybrane zagadnienia, wyd. AE Wrocław
  3. Sandomero A.M., Babel D.F. (1997), Financial Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process, The Journal of Risk and Insurance, vol. 64 nr 2
  4. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa
  5. Vaughan E.J. (1982), Fundamentals of Risk and Insurance, J.Wiley & Sons Inc., New York
  6. Klasyfikacja ryzyk ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń" opracowanie Grupy Roboczej ds. Wypłacalności w ramach Komisji Ekonomiczno-Finansowej PIU, Warszawa, październik 2004r., w w.piu.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu