BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dymowa Ludmiła (Politechnika Częstochowska), Kaczmarek Krzysztof (Politechnika Częstochowska), Sewastianow Paweł (Politechnika Częstochowska)
Title
Problemy metodologiczne optymalizacji portfela i nowoczesne podejście do ich rozwiązywania
The Methodological Problems of Portfolio Optimization and New Approach For its Solving
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 199-208, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Teoria portfelowa Markowitza, Rynek kapitałowy
Management of investment portfolio, Markowitz portfolio theory, Capital market
Note
summ.
Abstract
Tradycyjne podejście Markowitza mimo swojej "elegancji matematycznej" nie jest dzisiaj często używane w praktyce [1]. To samo można powiedzieć o słynnej metodologii proponowanej przez Sharpe'a [2], która pozwala uprość zagadnienie optymalizacji portfela i sformułować go w formie problemu programowania liniowego. Głównymi przyczynami nieskuteczności tych podejść są nierealistyczne wymagania dotyczące struktury danych napływających z rynku. Można powiedzieć, że podejście Markowitza może być realizowane w praktyce, jeśli tylko jest możliwe otrzymanie dokładnych danych o przyszłych zyskach i korelacjach między zyskami z papierów wartościowych pod warunkiem normalności odpowiednich rozkładów prawdopodobieństw. Niestety w praktyce normalne rozkłady prawdopodobieństw występują dosyć rzadko, co więcej, papiery wartościowe, których zyski charakteryzują się z normalnym rozkładem prawdopodobieństw, nie mają dużych szans utrzymania się na rynku. Oprócz tego, matematyczny model Markowitza z zasady jest oparty na optymalizacji jednokryterialnej, mimo tego, że na poziomie konceptualnym pierwotnie w latach 1952-1959 model ten był sformułowany z uwzględnieniem dwóch konfliktujących ze sobą kryteriów: minimalizacji ryzyka portfela rozumianego, jako miarę wariacji zysku oraz maksymalizacji oczekiwanego zysku.. (fragment tekstu)

The problems of classical approaches to portfolio optimization based on the treating of risk as the measure of stock market volatility are analyzed. The practical and mathematical problems which are typical in the framework of these approaches are performed. As an alternative, a new method based on the multiple criteria methodology and interval arithmetic taking into account the usual traders' type reasoning is proposed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Konno H., Yamazaki H. (1991). Mean-absolute deviation portfolio optimization model and its application to Tokio stock market, Management Science, 37, 519-531.
  2. Sharpe W.F. (1963). A simplified model for portfolio analysis, Management Science, 277-293.
  3. Inuiguchi M., Ramik J. (2000). Possibilistic, linear programming: A brief review of fuzzy mathematical programming and a comparison with stochastic programming in portfolio selection problem, Fuzzy Sets and Systems, 111, 3-28.
  4. Orti F.J, Saez J., Tercetio A. (2002). On the treatment of uncertainty in portfolio selection, Fuzzy Economic Review Number, 8, 22-31.
  5. Tanaka H., Guo P. (1999). Portfolio selection based on upper and lower exponential possibility distributions, European Journal of Operational Research, 114 , 115-126.
  6. Watada J. (1997). Fuzzy portfolio selection and its applications to decision making, Tatra Mountains Mathematical Publication, 13, 219-248.
  7. Yager R. (1979). Multiple objective decision-making using fuzzy sets, International Journal of Man-Machine Studies, 9, 375 -382.
  8. Torn A., Żilinskas A. (1989). Global optimization, Springer, Berlin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu