BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Wojciech (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Godlewski Marcin (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Wpływ parametryzacji modelu Markowitza na efektywność ex-post podejmowanych decyzji inwestycyjnych - studium empiryczne
Empirical Study on Parametrisation of a Markowitz Model and on Ex-Post Efficiency of Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 221-235, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestowanie pasywne, Rynek kapitałowy, Inwestycje finansowe, Decyzje inwestycyjne, Teoria portfelowa Markowitza
Passive investing, Capital market, Financial investment, Investment decisions, Markowitz portfolio theory
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W niniejszym opracowaniu udało się zaproponować sposób parametryzacji modelu Markowitza, dający systematycznie stopę zwrotu wyższą niż rynek, co potwierdza słuszność pierwszej z hipotez postawionych we Wprowadzeniu. Wskazywany przez autorów preferowany układ metaparametrów zakłada posługiwanie się 4-tygodniowymi stopami zwrotu uśrednianymi w półrocznym okresie, wybór portfela leżącego na "pocisku Markowitza" na pozycji określonej przez wartość metaparametru A'= 9, przy dodatkowym wymuszeniu dywersyfikacji portfela poprzez nałożenie górnego ograniczenia na udział pojedynczego waloru w portfelu na poziomie 0,1. Porównywanie stóp zwrotu generowanych przez portfele przy innych układach metaparametrów dały potwierdzenie drugiej z hipotez, wykazując znaczne zróżnicowanie efektywności poszczególnych podejść. (fragment tekstu)

This paper investigates the empirical efficiency of investment decisions based on a Markowitz model, depending on given set of input data. Authors employ several methods of generating expected returns, volatilities and covariance matrices. Active and passive investment strategies are considered, with the frequency of portfolio-rebuild as an additional factor determining the outcome. Empirical study is carried out based on 86 stocks quoted on Warsaw Stock Exchange. Authors also validate empirical work by pointing to some theoretical background that is consistent with obtained results.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czapiewski L. (2005). Ocena przydatności metod konstruowania portfela akcji. Studium empiryczne polskiego rynku papierów wartościowych, Praca doktorska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  2. Francis J. C. (2000). Inwestycje, Analiza i zarządzanie, WIG Press. Warszawa.
  3. Gaspars H., Sikora W. (2004). Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie? W: Modelowanie preferencji a ryzyko (red. T. Trzaskalik), Katowice.
  4. Godlewski M. (2005). Wykorzystanie algorytmu genetycznego do symulacyjnego wyznaczania portfela papierów wartościowych, w: Prace Katedry Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
  5. Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN. Warszawa.
  6. Kitowicz J., Sikora W. (2004). Weryfikacja długoterminowych strategii inwestowania w akcje z możliwością krótkiej sprzedaży, W: Rynek Kapitałowy - Skuteczne inwestowanie, Szczecin.
  7. Railly F. K., Brown K.C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, cz. I, PWE. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu