BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dobór wskaźników ekonomiczno-finansowych i jego wpływ na stabilność klasyfikacji spółek giełdowych
Selection of Economic-Financial Ratios and its Influances for Stability of Classicication for Stocks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 237-245, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Analiza finansowa, Wskaźniki ekonomiczne, Inwestycje finansowe, Taksonomia, Analiza fundamentalna
Capital market, Financial analysis, Economic indicators, Financial investment, Taxonomy, Fundamental analysis
Note
summ.
Abstract
W zagadnieniach dotyczących wykorzystania metod analizy fundamentalnej na rynku kapitałowym jednym z kluczowych elementów jest ocena kondycji ekonomiczno-finansowej firmy. W obszarze tym badaniu poddaje się płynność, rentowność, sprawność zarządzania i wskaźniki rynkowe. Jest to typowe zadanie dla wielowymiarowej analizy porównawczej. Ważna jest z jednej strony reprezentacja poszczególnych obszarów, z drugiej metoda analityczna. W zastosowaniach praktycznych najczęściej wykorzystuje się do tego celu syntetyczne mierniki rozwoju. W artykule podjęto próbę konstrukcji TMAI (taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania) dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy różnych zestawach reprezentantów poszczególnych obszarów branych pod uwagę przy ocenie kondycji ekonomiczno- finansowej spółki. Wybór tej metody został podyktowany jej dużą popularnością w praktyce i znaczną już literaturą dotyczącą badań naukowych związanych z TMAI. (fragment tekstu)

In questions concerning utilization of fundamental analysis methods on capital market, one of the key elements is estimation of economic-financial condition of the company. It is a typical task for multidimensional comparative analysis. Representation of specific area is important from one part, and from the other part is analytic method. In practice, for this purpose most often use synthetic measure of development. In the article constructed TMAI (taxonomical measure of attractiveness of investing) for companies noted on the Warsaw Stock Exchange at different combination of diagnostic variables. Accomplished the price of classification stability with usage of different method of economic-financial selection. Include research years 2002÷2004.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ritchie J.C.: Analiza fundamentalna, WIG PRESS, Warszawa 1997.
  2. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
  3. Tarczyński W., Łuniewska M.: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
  4. Walesiak M.: Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu