BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzpiot Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Uogólniona miara odchylenia a optymalizacja decyzji inwestycyjnych
General Deviation Measure and Optimization of Investment Decision
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 247-254, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Decyzje inwestycyjne, Ryzyko inwestycyjne, Model wyceny aktywów kapitałowych, Analiza portfelowa
Capital market, Investment decisions, Investment risk, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Portfolio analysis
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest uogólniona miara odchylenia jako miara ryzyka inwestycji. Przedstawione zostaną własności uogólnionej miary odchylenia oraz wykorzystanie proponowanego podejścia do opisu ryzyka w optymalizacji decyzji inwestycyjnych. Omówione zostaną związki tej miary ryzyka z analizą portfelową. Przedstawione zostaną również możliwości wykorzystania uogólnionej miary odchylenia w podejściu modelowym do badania rynku (CAMP), wykorzystującym współczynnik beta jako charakterystykę opisową. (fragment tekstu)

The aim of this article is a general deviation measure as a investment risk measure. We present a basic properties and possible applications to measure risk in optimization of investment decision. We describe relation of this measure to portfolio analysis. Additionally we propose applications of this approach to modification of the classical CAMP model, which based on interpretation of coefficient beta as characteristics of assets.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Artzner P., Delbaen F., Eber J-M., Heath D. (1999). Coherent Measure of Risk, Mathematical Finance, 9, 203-228.
 2. Levy H. (1992) Stochastic dominance and expected utility: survey and analysis, Management Science, 38, 555 - 593.
 3. Pflug G.Ch. (2000). Some Remarks on the Value-at-Risk and the Conditional Value-at-Risk. In "Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications", Kluwer Academic Publishers.
 4. Konno H., Shirakawa H. (1994) Equilibrium Relations in the Mean-absolute Deviations Capital Market, Asia Pacific Financial Market, 1, 21-35.
 5. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2, 21-41.
 6. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2005). Generalized Deviations in Risk Analysis. Finance and Stochastic, 9.
 7. Tasche D. (2000). Risk contribution and performance measurment. Working paper, TU Munich.
 8. Trzpiot G. (2004). Kwantylowe miary ryzyka, Prace Naukowe AE Wrocław, 1022, 420-430.
 9. Trzpiot G. (2004). O wybranych własnościach miar ryzyka, Badania operacyjne i decyzje, 3-4, 91-98.
 10. Trzpiot G. (2005). O zastosowaniu shortfall - beta w analizie portfelowej, Prace Naukowe AE Katowice (w druku).
 11. Trzpiot G. (2006). Pomiar ryzyka finansowego w warunkach niepewności, Badania Operacyjne i Decyzje, 2 (w druku).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu