BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mazur Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Title
Analiza cen mieszkań na wtórnym rynku nieruchomości
Apartment Prices Analysis at the Secondary Real Estate Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 267-276, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Mieszkania, Wycena nieruchomości, Analiza dyskryminacyjna, Sztuczne sieci neuronowe (SSN)
Real estate market, Real estate prices, Dwellings, Real estate valuation, Discriminant analysis, Artificial neural networks (ANN)
Note
summ.
Country
Region łódzki
Abstract
Celem opracowania jest porównanie wyników klasyfikacji mieszkań do (arbitralnie zdefiniowanych) grup cenowych. Rozpoznanie poszczególnych obiektów przeprowadzono przy zastosowaniu analizy dyskryminacyjnej i regresji oraz jednokierunkowych sieci neuronowych. W przypadku analizy regresji wyznaczone na podstawie modeli wartości teoretyczne mieszkań wykorzystano do określenia przynależności obiektów do wcześniej zdefiniowanych klas, a następnie obliczono błędy klasyfikacji. Ocena wykorzystanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie analizy, wyznaczonych dla poszczególnych modeli, błędów klasyfikacji.(fragment tekstu)

The transaction prices of the apartments are the main characteristic of the real estate market. In the research the data regarding the apartments, that were sold by their owners in Lodź region, are considered. In the paper we present the results of application: neural network, regression and discriminant analyses to classification into the price groups of apartments. The comparison is made in terms of classification errors.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W. (2002). Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa.
  2. Kolonko J. (1980). Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
  3. Kucharska-Stasiak E. (1999). Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  4. Lula P. (1999). Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków.
  5. Mazur A. (2004). Analiza statystyczna rynku mieszkaniowego w Łodzi. w: Z. Olesiński, A. Predygier (red.). Kreowanie konkurencyjności regionu, Studia i Materiały, rok 8, No 1 1/2004. Wydział Zarządzania i Administracji. Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego. Kielce, s. 171-179.
  6. Witkowska D.(2002). Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, C.H. BECK. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu