BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Matecki Przemysław
Title
Ocena parametrów i kluczowych założeń w wycenach spółek dokonywanych przez wybrane biura maklerskie
Recommendations by Financial Analysts - an Attempt to Evaluate
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 289-309, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Biuro maklerskie, Rekomendacje, Spółki giełdowe
Enterprise valuation, Broker office, Recommendation, Stock market companies
Note
summ.
Abstract
Jednym z najważniejszych zadań biur maklerskich jest wydawanie rekomendacji spółkom giełdowym. Często na tych właśnie opiniach opierają się decyzje inwestycyjne wielu klientów indywidualnych, a także instytucjonalnych. Dzieje się tak szczególnie na młodych rynkach, do których zalicza się również polski rynek kapitałowy. Rekomendacje powinny zatem spełniać pewnego rodzaju funkcję edukacyjną, będąc jednocześnie ważnym zbiorem informacji 0 sytuacji fundamentalnej spółki i jej pozycji na rynku'. Opinia analityków co do atrakcyjności danej spółki opiera się zazwyczaj na wycenie, dzięki której można stwierdzić, czy wartość giełdowa przedsiębiorstwa jest zgodna z wyceną dokonaną przez analityków czy też jest niedoszacowana lub przeszacowana. (fragment tekstu)

In the article an attempt was made to assess the accuracy of recommendations made by financial analysts. The recommended valuations were compared with: prices of shares on day of recommendation, prices 6 months from the day of recommendation and prices from February 2006. It tum out, that relatively a small percent of recommendations can be classified as accurate. Additionally an assessment of key parameters used by analysts in income company valuation was made. Many inconsistencies and methodological mistakes were revealed, which has a vital influence on the quality and credibility of valuations and recommendations drawn from them.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bednarz E.: Wskazana ostrożność. Rekomendować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, Business Week nr 21/2004.
 2. Cassidy D.: Kiedy sprzedawać akcje, DW ABC, Warszawa 2000.
 3. Hamrol M., Mikołajewicz G.: Analiza fundamentalna i jej wykorzystanie w rekomendacjach biur maklerskich. W: Zarządzanie finansami, D. Zarzecki (red). Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 4. Krzyżanowski W., Zbiejcik M., Szymański A.: Raport - Komu służą prognozy biur Maklerskich, "Puls biznesu" nr 191/2002.
 5. Mehra R., Prescott E.C.: The equity premium in retrospect,. W: Handbook of the Economics of Finance, G.M. Constantinides, M. Harris, R. Stulz (red), Elsevier/North-Holland 2003.
 6. Napiórkowski S.; Ocena parametrów wycen dokonywanych metodą DCF na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W: Zarządzanie finansami, D. Zarzecki (red). Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 7. www.amerbrokers.pl
 8. www.bankmillennium.pl
 9. www.bgz.pl
 10. www.bmbise.pl
 11. www.bossa.pl
 12. www.breinwest.com.pl
 13. www.cdmpekao.com.pl
 14. www.pkobp.pl
 15. Young S.D., O'Byrne S.F.: EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation, Mc-Graw-Hill, New York 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu