BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Eugeniusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Poziom i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej
Level and Development Determinants of Economic Entrepreneurship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 153-157, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Pobudzanie przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Stimulation of entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena stanu przedsiębiorczości oraz uwarunkowań jej rozwoju. Przedsiębiorczość gospodarcza, ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia, jest powszechnie uznawana za pożądane zjawisko. Jej rozwój jest uwarunkowany indywidualnymi (zdolnością do bycia przedsiębiorczym), społeczno-kulturowymi, instytucjonalnymi, ekonomicznymi i sytuacyjnymi czynnikami. Skoncentrowano się na ocenie poziomu przedsiębiorczości oraz na identyfikacji wymienionych uwarunkowań ten poziom kształtujących. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the state of entrepreneurship and its development determinants. Economic entrepreneurship is, from a social and economic view, commonly seen as a desired state. Its development is determined by individual (ability to be entrepreneurial), socio-cultural, institutional, economical and situational factors. This article concentrates on entrepreneurship level evaluation and on identifying the indicated condition, which determine that level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości. 2010: PKPP Lewiatan, Warszawa, 21-33.
  2. Kieżun W. 2012: Patologia transformacji, Poltext, Warszawa, 330-336.
  3. Piasecki B. 1998: Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. 1998: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 30-35.
  4. Piecuch T. 2010: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 15-17.
  5. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. 2011, PARP, Warszawa, 30-32.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2012, PARP, Warszawa, 10-15.
  7. Siuta-Tokarska B. 2013: Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości, Organizacja i Kierowanie, nr 3, 92-105.
  8. Zbierowski P. i in. 2012: Global entrepreneurship monitor-Polska, PARP, UE w Katowicach, 10-25.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu