BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Arbitraż indeksowy z wykorzystaniem kontraktu futures na WIG20
The Index Arbitration with Usage of the Futures Contracts on WIG 20
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 325-336, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Indeks giełdowy, Kontrakty futures, Instrumenty finansowe, Transakcje terminowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Stock market indexes, Futures contracts, Financial instruments, Forward rate transaction, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Abstract
Rynek finansowych kontraktów futures jest zbiorem zakładów dotyczących przyszłej wartości danego aktywu finansowego. Uczestników rynku futures podzielić można według charakteru zawieranych przez nich transakcji. Poza inwestorami zawierającymi transakcje zabezpieczające i spekulacyjne, występuje trzecia kategoria inwestorów - arbitrażystów, która osiąga zyski wykorzystując niedopasowanie cenowe rynku kasowego i terminowego. W teorii, arbitrażem jest transakcja, na której inwestor wykazuje zysk bez ponoszenia jakiegokolwiek, nawet minimalnego ryzyka. Do przeprowadzenia takich transakcji nie jest nawet wymagane posiadanie środków. Najprostszym przykładem arbitrażu jest transakcja kupna i sprzedaży tych samych papierów wartościowych, jeżeli są notowane na dwóch lub więcej rynkach po różnych cenach. Bardziej skomplikowane transakcje arbitrażowe to transakcje, w których wykorzystuje się różnice cen między rynkiem akcji i rynkiem futures. Ten rodzaj operacji jest bardziej złożony, ponieważ wymaga prawidłowego wyceniania kontraktu futures. Sam arbitraż, to nic innego jak tylko realizacja zysku wynikająca z nieodpowiedniej, zdaniem inwestora, wyceny bądź instrumentu bazowego, lub też instrumentu pochodnego na nim opartego. Celem transakcji arbitrażowych jest osiągnięcie zysku bez ryzyka, większego niż umożliwia to najlepsza inwestycja wolna od ryzyka dostępna dla danego inwestora. Głównym tematem pracy jest badanie związku między rynkiem kontraktów na indeks WIG20a samym indeksem. (fragment tekstu)

In the article there were presented theoretical problems concerning arbitral and paraarbitral transactions. Basing on real data from Warsaw Stock Exchange there were introduced the examples of arbitral and paraarbitral transactions with the usage of the futures contracts on WIG20.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Anczok W., Kontrakty akcyjne- inwestycyjna alternatywa wobec futures na IG2", Rynek Terminowy 3/20/02.
  2. Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, K.E. Liber 1998.
  3. Hull J., "Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie", WIG-Press, Warszawa 1997.
  4. Jajuga J., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  5. Kolb R.W., Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG-Press, Warszawa 1997.
  6. Majewska A., Konwergencja cen na przykładzie walutowych kontraktów futures na USD, Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część-II, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000.
  7. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, A.W. Placet. Warszawa 1999.
  8. Wolter M., Kawski M., Baza kontraktów terminowych jako wskaźnik nastroju inwestorów, Rynek Terminowy 9/3/00.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu