BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Asyngier Roman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Luki cenowe jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 337-347, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Strategia inwestycyjna, Inwestycje finansowe, Analiza techniczna
Capital market, Investment strategy, Financial investment, Technical analysis
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Według E. F. Fama istnieją trzy formy hipotez efektywności rynku kapitałowego: słaba, średnia i mocna, z których pierwsza hipoteza słabej efektywności (weak form efficiency), wiąże się bezpośrednio z możliwością stosowania analizy technicznej. W teorii zakłada się, że rynek wykazuję słabą efektywność, jeśli ceny aktywów w pełni odzwierciedlają informację dotyczącą cen tych aktywów w przeszłości. Jeśli powyższe stwierdzenia uzna się za prawdziwe, stosowanie analizy technicznej, bazującej na analizie cen, wolumenu obrotów i ilości zawieranych transakcji w przeszłości, stanie się bezcelowe, ponieważ opracowanie strategii działania w oparciu o kształtujące się w przeszłości ceny akcji nie jest gwarancją osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Mimo to, analiza techniczna jest metodą analizy akcji stosowana powszechnie przez krótkoterminowych inwestorów giełdowych. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są luki cenowe - formacje obserwowane dość często na najpopularniejszych wykresach analizy technicznej, jakimi są wykresy słupkowe i świece japońskie. Celem artykułu jest zbadanie charakterystyki i częstotliwości występowania luk cenowych w notowaniach wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz możliwości skonstruowania efektywnych krótkoterminowych strategii kupna i sprzedaży akcji opartych na lukach hossy i lukach bessy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Elder A. (1998). Zawód. Inwestor giełdowy, Dom Wydawniczy ABC. Warszawa.
  2. Fama E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance. vol. 25.
  3. Fischer R. (1996). Liczby Fibonacciego na giełdzie, WIG-Press. Warszawa.
  4. Frost K.J., Prechter R. R. (1995). Teoria fal Elliott, WIG-Press. Warszawa.
  5. Morris G.L. (1998). Wykresy świecowe, Dom Wydawniczy ABC. Warszawa.
  6. Murphy J.J. (1999). Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press. Warszawa.
  7. Nison S. (1996). Świece i inne techniki analizowania wykresów, WIG-Press. Warszawa.
  8. Pring M.J. (1998). Podstawy analizy technicznej, WIG-Press. Warszawa.
  9. Schwager J.D. (2002). Analiza techniczna rynków terminowych, WIG-Press. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu