BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Stanisław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Aukcje wielu identycznych obiektów: systemy typu sealed-bid.
Auctions of Identical Units. Sealed-Bid Format
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 361-374, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Aukcje, Techniki aukcyjne, Ekonomia behawioralna
Auctions, Auction techniques, Behavioral economics
Note
summ.
Abstract
Do aukcji typu Sealed Bid zalicza się aukcje rozróżniającą (ang. The Discriminatory Auction lub określane jako "pay-your-bid"), aukcje jednolitych cen (ang. The Uniform Price Auction) oraz aukcję Vickreya (ang. The Vickrey Auction) [4, s. 165]. Aukcje typu Sealed-Bid korespondują bezpośrednio z aukcjami o formach otwartych tzn. takimi jak: aukcja angielska oraz aukcja holenderska. Zarówno jedna jak i druga forma aukcji należy do kategorii aukcji wielu obiektów. W artykule zostaną przedstawione systemy licytacji typu Sealed-Bid przy założeniu wielu takich samych obiektów. Oznacza to, iż na licytacji wystawiane są obiekty, które ze względu na pewne cechy kwalifikowane są jako identyczne. W praktyce aukcyjnej za identyczne obiekty uważa się np.: partie wina pochodzące z określonej winnicy bądź określonego regionu świata, dzieła sztuki określonego autora, numizmatyki pochodzące z określonej kolekcji. Na aukcjach tego typu dopuszczalne jest również wystawianie próbek całych partii obiektów. Należy pamiętać, że podział aukcji na otwarte i typu Sealed-Bid jest jednym z podziałów stosowanych w teorii aukcji.

In this article are presented most important and basic Sealed-Bid auctions formats. There are Discriminatory Auction, Uniform Auction and second price Auction (Vickrey Auction). These three auctions systems correspond to open auction format. It is very important to demonstrate differences between buyers biding strategy and equilibria conditions in each of Sealed-Bid auctions format.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Barczak S. (2001). Ekonometria aukcji, w: Mikroekonometria w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Kagel J.H., Levin D. (2001). Behavior in Multi-Unit Demand Auctions: Experiments of Uniform Price and DynamicVickrey Auctions, Econometrica, Vol. 69, Nr 2.
  3. Krishna V. (2002). Auction Theory, Academic Press.
  4. Swinkels J.M. (2001). Efficiency of Large Private Value Auctions, Econometrica, Vol. 69, Nr 1
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu