BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzostek Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowrygo Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 ze szczególnym uwzględnieniem zachowań starszych konsumentów
Analysis and Evaluation of The Chocolate Market in Poland in 2005-2011 with Particular Attention to Behaviour of Older Consumers
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 98-107, rys., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Czekolada, Preferencje konsumenta, Ludzie starsi, Analiza rynku
University of the Third Age, Chocolate, Consumer preferences, Elderly people, Market analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 ze szczególnym uwzględnieniem zachowań nabywczych i konsumpcyjnych starszych konsumentów. W pracy posłużono się wtórnymi i pierwotnymi danymi. Źródłem pierwszych danych była literatura fachowa, prasa branżowa, publikacje internetowe oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Dane pierwotne pozyskano drogą badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W pracy zwróconą uwagę na wzrost produkcji czekolady w Polsce i zaostrzenie konkurencji w sektorze, m.in. w wyniku zmian własnościowych. Zmianom tym towarzyszy zwiększenie spożycia czekolady Stwierdzono, że starsi konsumenci w swoich decyzjach zakupowych kierują się przede wszystkim smakiem czekolady, następnie przyzwyczajeniem, marką/producentem oraz ceną. Preferują gorzką czekoladę, a blisko 1/2 badanych określa siebie jako rozsądnego konsumenta. Z tych też względów ważne jest aby obok innowacyjnych wyrobów utrzymać na rynku asortyment czekolad tradycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to analyze and evaluate the chocolate market in Poland in years 2005-2011 with particular emphasis on older consumer purchasing and consumption behavior. In the study a secondary and primary data were used. Secondary data source was the literature, trade press, Internet publications and the results of household budget. Primary data were obtained through a survey conducted among the participants of the University of the Third Age. The work turned out to increase the production of chocolate in Poland and increased competition in the sector as a result of changes in ownership. These changes were accompanied by increased consumption of chocolate. It was found that older consumers in their purchasing decisions are guided chiefly by the taste of chocolate, then a habit, brand / manufacturer, and price. Clearly prefer dark chocolate. Nearly half of respondents describe themselves as a reasonable consumer. Having this in mind the traditional assortment of chocolate next to innovative should be on market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewska O. Osłodzić trudne czasy. Fresh&Cool Market 11/2009
 2. GUS. Budżety gospodarstw domowych w 2005-2011 r. Wyd..GUS, Warszawa 2006-2012
 3. GUS. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, Wyd. GUS. Warszawa, 2012
 4. Izakowski Ł., Rynki produktów - Innowacje nakręcają sprzedaż, http://www.detaldzisiaj.com/category/producenci?page=66., 2011
 5. Kowalski S., Kultura kakao i czekolady. http://ic.poznan.pl/pliki/IC_komentarz_14.04.2009.pdf., 2009
 6. Kucharczyk K., Szykujemy znaczące inwestycje. http://www.parkiet.com/artykul/1001297.html.,2010
 7. Łazarowicz A., Słodki światowy rynek słodyczy, Przegląd Piekarski i cukierniczy, 3/2001
 8. Piotrowski M., Prusek T., Kraft sprzedaje Wedla Japończykom http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8075237,Kraft_sprzedaje_Wedla_Japonczykom.html.,2010
 9. Terrio S. Crafting the Culture and History of French Chocolate, UC Press, Berkeley, CA., 2010
 10. Wasiewicz R., Rynek słodyczy w Polsce http://www.pmg.lublin.pl/pobieralnia/RYNEK_SLODYCZY_W_POLSCE_artykul.pdf., 2006
 11. Wawel notuje wzrost zysku o 25,1 proc. http://www.portalspozywczy.pl/inne/slodycze_przekaski/wiadomosci/wawel-notuje-wzrost-zysku-o-25-1-proc,74726.html., 2012
 12. https://www.icco.org. 2013
 13. https://www.polbisco.pl/index.php?id=0&idg=1. 2013
 14. https://worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/Cocoa-Market-Update-as-of- 3.20.2012.pdf., 2013
 15. https://www.theice.com/publicdocs/ICE_Cocoa_Brochure.pdf., 2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu