BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżkowska Magdalena (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Wpływ cash poolingu na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa
The Influence of Using Cash Pooling on the Financial Appraisal of the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 409-419, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Kondycja finansowa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Cash pooling, Wskaźniki finansowe
Enterprises financial management, Financial condition, Enterprises financial liquidity, Cash pooling, Financial indicators
Note
summ.
Abstract
Efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi to poważne wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa. Optymalizacja poziomu rezerw gotówkowych jest kwestią podstawową, ale nie jedyną. Ważne jest bieżące monitorowanie poziomu gotówki tak, by dynamicznie reagować na zmiany sytuacji rynkowej. Ponadto warto zwrócić uwagę na nowoczesne formy inwestowania nadwyżek środków pieniężnych, które z jednej strony pozwalają na zachowanie potencjalnej płynności finansowej, a z drugiej dają określone przychody. Celem pracy jest omówienie zasad działania cash poolingu na tle tradycyjnych metod zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz określenie wpływu zastosowania tego rozwiązania na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

This paper presents the traditional and modem methods of liquidity management and describes the various types of cash pooling as one of the most effective financial service for companies belonging to the group. The article shows the benefits from using this solution: more efficient use of internal resources and saving of interest costs. Using cash pooling system has the influence on the financial statements i.e. balance sheet, income statement and cash flow and consequently on the results of the financial ratios analysis. This influence is rather positive on profitability ratios and solvency ratios but it can be negative for some liquidity ratios. It is a paradox that improvement on cash management can worse some financial ratios of a company.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bień W. (1996). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin. Warszawa.
  2. Brigham E.F., Gepenski L.C. (2000). Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
  3. Grzywacz J. (2004). Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, SGH w Warszawie. Warszawa.
  4. Michalski G. (2004). Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Wydawnictwo CeDeWu. Warszawa.
  5. Sierpińska M., Wędzki D. (2002). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  6. Zawal-Kubiak H. (2004). Cash pooling - skutki w podatku dochodowym, "Przegląd Podatkowy" nr 2/2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu