BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dybał Mariusz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Indywidualne, kapitałowe fundusze emerytalne na świecie
The Individually, Fully Funded Pension Funds In Selected Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 433-443, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, System emerytalny, Fundusze emerytalne, Fundusze kapitałowe
Social insurance, Pension schemes, Pension funds, Capital funds
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawione są wybrane wyniki badań autora dotyczące indywidualnych, kapitałowych funduszy emerytalnych na świecie - głównie w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce odpowiednikiem tak rozumianych funduszy są Otwarte Fundusze Emerytalne. Celem artykułu jest: charakterystyka powstania funduszy emerytalnych, zaprezentowanie roli funduszy emerytalnych na rynkach finansowych, zwrócenie uwagi na kwestię składki emerytalnej.(fragment tekstu)

In this article author presents some studies over the individually, fully funded pension funds in selected countries. The data since 1981 till now were taken into account. First of all, the methodological classification of pension funds is given. Than the discussion over the relevance of pension funds on financial market is done. Finally, some remarks on percentage contribution of taxable wage are presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Chlon-Dominczak A. (2003) Evaluation of reform experiences in Eastern Europe, www.fiap.cl
  2. Dybał M. (2005) Wpływ polityki gospodarczej na ewolucję systemów emerytalnych w krajach OECD, w: Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
  3. Dybał M. (2005) Portfel inwestycyjny Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w: Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn.
  4. Dybał M. (2004) Portfel akcyjny Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, w: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
  5. Holzmann R., Hinz R. (2005) Old Age Income Support in the 2Ist Century, The World Bank. Washington.
  6. Iglesias A. The Regulation of pension fund investment in Latin America, www.fiap.cl
  7. Investments of pension funds in CEE countries. Research report. FIAD. Budapest, (2003) , www.oecd.org
  8. Yermo J. (2000) Pension funds in Latin America: recent trends and regulatory challenges, OECD, www.oecd.org
  9. www.fiap.cl
  10. www.oecd.org
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu