BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Barierowe opcje kupna
Barrier Call Options
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 445-456, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Instrumenty finansowe, Opcje, Instrumenty pochodne, Barierowe opcje kupna
Capital market, Financial instruments, Options, Derivatives, Barrier call options
Note
summ.
Abstract
Opcje barierowe należą do klasy opcji uwarunkowanych, zależnych od trajektorii ceny instrumentu bazowego. Na dochód z tych opcji ma wpływ przekroczenie przez cenę instrumentu bazowego ustalonych w momencie zawarcia kontraktu wartości (barier). Rozróżnia się barierowe opcje kupna oraz barierowe opcje sprzedaży. Jeżeli spełniony zostanie warunek określony barierą wówczas w określonym czasie (czas wykonania):
- nabywca barierowej opcji kupna ma w prawo zakupu określonego instrumentu bazowego' po określonej cenie (jest to cena wykonania),
- nabywca barierowej opcji sprzedaży ma prawo sprzedaży określonego instrumentu bazowego po określonej cenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z barierowymi opcjami kupna: scharakteryzowano typy tych opcji, opisano modele ich wyceny, pokazano wpływ wybranych czynników na kształtowanie się cen analizowanych opcji barierowych. W przeprowadzonych badaniach empirycznych, na przykładach symulacji wyceny opcji barierowych wystawionych na EUR zbadano wpływ: ceny instrumentu bazowego, ceny wykonania, zmienności ceny instrumentu bazowego, czasu wygaśnięcia oraz poziomu bariery na kształtowanie się ceny analizowanych barierowych opcji kupna. Na przykładach przeprowadzonej symulacji wyceny opcji barierowych oraz opcji zwykłych wystawionych na EUR przeprowadzono również analizę porównawczą kształtowania się cen opcji zwykłych i barierowych. (fragment tekstu)

Barrier call options are path-dependent options. The income from the options is influenced by the exceeding of the underlying instrument price values established at conclusion of the value (barrier) contract. The barrier options are divided into the knock-in and knock-out options. The aim of the article is to analyse the prices of the barrier call options and to examine the influence of selected factors on the option price. Theoretical issues related with the barrier call options were exemplified by the call option currency price simulations on EUR.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hull J.C. (1989). Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
  2. Napiórkowski A. (2002). Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań. Warszawa.
  3. Neftci S.N. (1996). An introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Academic Press. San Diego.
  4. Weron A., Weron R. (1998). Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu