BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przesłanki inwestowania w nieruchomości biurowe w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 479-490, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Nieruchomości biurowe, Rynek nieruchomości, Nieruchomości niemieszkaniowe, Inwestycje w nieruchomości
Office real estate, Real estate market, Non-housing real estate, Investments in real estate
Note
summ.
Abstract
O wyróżnieniu rodzajów nieruchomości komercyjnych czyli nieruchomości generujących dochód dla ich właścicieli, zadecydowała przede wszystkim funkcja czyli sposób ich wykorzystania. Nieruchomości komercyjne' to nieruchomości nadające się do prowadzenia przy ich użyciu biznesu (działalności polegającej na wynajmie, dzierżawie czy innym sposobie czerpania korzyści z nieruchomości) i osiągania w ten sposób zysku. Próba klasyfikacji nieruchomości komercyjnych z uwagi na ich przeznaczenie może prowadzić do wyróżnienia umownie trzech kategorii nieruchomości komercyjnych:
- nieruchomości biurowych,
- nieruchomości handlowych,
- nieruchomości usługowych. Wśród wyróżnionych, nieruchomości biurowe są definiowane jako pojedyncze lokale lub budynki, w których realizowane są specyficzne, szczególne funkcje nie związane bezpośrednio z produkcją dóbr materialnych lub ich sprzedażą". W grupie tej znajdują się zarówno powierzchnie biurowe o niskim standardzie jak również najnowocześniejsze biurowce najwyższej klasy czy też całe kompleksy obiektów tworzących parki biznesowe. (fragment tekstu)

In the article author moved the problems of investing on the property market office in Poland. The article introduced the environment of the property market office, the connection with economic processes and maintenances of investors. One evidenced threats and advantages of investing into office- property, especially on unstable Polish market. Considerations were illustrated with the property market office in chosen cities of Poland. The problem of investing into office property became, after several years of the recession on the property market commercial, again an interesting topic in consideration of the appearance in Poland of funds investing in property. From here undertaken in the article the subject matter seems to supplement problems of investing on widely understood capital market in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bryx M., Matkowski R. (2001). Inwestycje w nieruchomości, Wydawnictwo Poltext. Warszawa.
  2. Foryś I., I inni (2006). Zarządzanie nieruchomością komercyjną, Wydawnictwo Poltext. Warszawa.
  3. Kyle C.(2000). Property management, Dearborn RE. Chicago-USA.
  4. www.ober-haus.pl - Raporty z Polskiego Rynki Nieruchomości w latach 2004, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu