BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala Stanisław (Akademia Świętokrzyska)
Title
Polskie firmy na tle zagranicznych korporacji w dobie globalizacji
Polish Corporations against Foreign Corporations in the Age of Globalization
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 170-180, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Keyword
Globalizacja, Korporacje międzynarodowe, Konkurencja międzynarodowa
Globalization, International corporation, International competition
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie polskich korporacji na tle największych korporacji na świecie.(abstrakt autora)

This article presents the role and the importance of Polish Transnational Corporations (TC) to global economy. Dynamic development of TC can be observed since the beginning of 70s of the 20thcentury. Nowadays TC have huge economic power which generates large profits. Many times incomes of TC are bigger than the value of GDP of less developed countries. Activity of TC is very controversial. On the one hand, present TC should be treated as an answer to qualitative changes which have taken place mainly in the sphere of telecommunication and means of transport, on the other hand, they are the motive power of these changes.Polish corporations are very small in comparison with the foreign ones. We have noticed a great disproportion of worth in comparison with corporations which are on the list of the global 1000 or 2000 biggest-worth corporations on the rising market. If Polish corporations want to catch up with the foreign ones, they must considerably increase the speed of their development.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 200 najcenniejszych firm rynków wschodzących, "BusinessWeek" z 08.2003
 2. Global 1000, "BusinessWeek" z 08.2003
 3. Gocławska M., Krysiak I., Kiedy nazwisko staje się marką, "BusinessWeek" z 14-27.10.2004
 4. Czekański M., Dec Ł., Jakość musi kosztować, "Rzeczpospolita" z 12.10.2004
 5. Cziomer E., Zyblikiewicz L. 2000, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków
 6. Domański B. 1996, Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę województwa, [w:] Raport o stanie inwestycji zagranicznych w województwie krakowskim, Urząd Miasta Krakowa, Kraków
 7. Domański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków
 8. Domański B. 2002, Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów
 9. Firmy Państwa, "Wprost" z dn. 27.04.2003
 10. Jarczewska- Romaniuk A. 2004, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa
 11. Karaszewski W. red., 2003, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Wydawnictwo Pacific, Toruń
 12. Kisiel-Łowczyc A. B. 2000, Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 13. Kośmicki E. 2001, Obietnice globalnego kapitalizmu, "Dziś", nr 1
 14. Lista 2000, "Rzeczpospolita" z 12.09.2004
 15. Romanowaska M., Trocki M., Wawrzyniak B. 2000, Grupy kapitałowe w Polsce, Wydawnictwa Difin, Warszawa
 16. Skodlarski J., Matera R. 2004, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, PWN, Warszawa
 17. Sala S. 2003, Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa-Kraków
 18. Thurow L. 1996, The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tommorow' s World, Nicholas Brealey Publishing, London
 19. Thurow L. Nowa rewolucja, nowe średniowiecze, "Gazeta Wyborcza" z 27-28.09.1997
 20. Thurow L. 1999, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław
 21. UNCTAD, 2001, World Investment Report
 22. Zorska A. 2000, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa
 23. Zorska A. red., 2002, Korporacje międzynarodowe w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu