BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grotowski Michał (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Nowe metody w analizie technicznej: wyznaczanie wewnętrznej linii trendu
New Concepts in Technical Analysis: Plotting the Inner Trend Line
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 523-532, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Instrumenty finansowe, Analiza techniczna
Capital market, Financial instruments, Technical analysis
Note
summ.
Abstract
Analiza techniczna to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych przez inwestujących na rynkach finansowych w celu selekcji instrumentów, w które lokują swoje zasoby finansowe. Jej zasadnicze zręby powstały już na przełomie XIX i XX wieku, czyli co najmniej 50 lat przed sformułowaniem pierwszych naukowych teorii odnoszących się do problematyki inwestowania. W ciągu około wieku stosowania, analiza techniczna została znacznie rozwinięta i obecnie obejmuje wiele różnorodnych metod służących do poszukiwania instrumentów finansowych stanowiących atrakcyjną inwestycję. Cechą wspólną tych metod jest wykorzystywanie historycznych notowań instrumentów finansowych jako jedynych danych potrzebnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych ([8], rozdział I). Przekonanie, ze historyczne notowania walorów finansowych zawierają wszystkie dane niezbędne do prognozowania przyszłych ich cen, wyróżnia analityków technicznych spośród ogółu inwestorów. Warto nadmienić, ze owo przekonanie budzi wielkie kontrowersje, zarówno w środowisku inwestorów, jak i naukowym. Do antagonistów analizy technicznej można zaliczyć, miedzy innymi inwestorów, którzy są zwolennikami analizy fundamentalnej. Sądzą oni, że dane niezbędne do odgadnięcia przyszłych ruchów cen papierów wartościowych znajdują się chociażby w sprawozdaniach finansowych ich emitentów. Spór pomiędzy zwolennikami analizy technicznej i fundamentalnej dotyczy więc spektrum danych, które powinno zostać objęte analizą, w celu dokonania optymalnych decyzji inwestycyjnych. Spór ten jest łagodzony przez grupę inwestorów, którzy łączą wykorzystywanie analizy technicznej i fundamentalnej w praktyce inwestycyjnej. (fragment tekstu)

This paper presents the method of calculating the inner trend line used by chartists. Unlike all the traditional (i. e. given in the charting manuals) ways of plotting this line, the method presented in the article is fully objective and does not require any subjective decisions. It is based on the spline (piecewise linear) regression method and on the Dow theory which constitutes a basis for the trend analysis. The examples of inner trend lines plotted according to this method are included in the paper, along with the list of potential future applications.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barberis N., Thaler R. (2003). A Survey of behavioral finance Handbook of the Economics of Finance. Praca zbiorowa pod redakcją G. Constandnidesa, M. Harrisa, R. Stulza.
 2. Brock W., Lakonishok J., LeBaron B. (1992). Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns. The Journal of Finance, s. 1731 - 1764.
 3. Greene W. (2000). Econometric Analysis, Prentice Hall International Inc. Upper Saddle River.
 4. Grotowski M. (2006). Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej. Niepublikowana praca doktorska w przygotowaniu.
 5. Jóźwik T. (2006). WIG 20 najniżej od trzech miesięcy. Parkiet, 11-12 marzec, strona 14.
 6. Lo A., Mamaysky H., Wang J. (2000). Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference and Empirical Implementation. The Journal of Finance, s. 1705 - 1765.
 7. Malkiel B. (2003). Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem, WIG-Press. Warszawa.
 8. Murphy J. J. (1999). Analiza techniczna rynków finansowych. WIG - Press. Warszawa.
 9. Neftci S. (1991). Naive trading rules in financial markets and Wiener - Kolmogorov prediction theory: A study of Technical Analysis. Journal of Business, s. 549 - 571.
 10. Osler C., Chang K. (1995). Head and Shoulders: Not Just a Flaky Pattern. Staff Report, Federal Reserve Bank of New York.
 11. Pring M. (1998). Podstawy analizy technicznej, WIG - Press. Warszawa.
 12. Pruitt S., White R. (1988). The CRISMA Trading System: Who Says Technical Analysis Can't Beat the Market? Journal of Portfolio Management, s. 55 - 58.
 13. Schwager J. D. (2002). Analiza techniczna rynków terminowych, WIG - Press. Warszawa.
 14. Sweeney R. (1988). Some new filter rule tests: Methods and results. Journal of Financial and Quantitative Analysis, s. 285 - 300.
 15. Taylor M. (1992) The use of technical analysis in the foreign exchange market. Journal of International Money and Finance, s. 304 - 314.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu